5 предизвикателства пред финансовите компании, които могат да бъдат разрешени със система за интелигентно управление на информацията

 1. Документи, записани и разпръснати на много и различни локации.
 2. Процесът на фактуриране и изпращане на фактурите е твърде тромав.
 3. Служителите не могат да достъпват документите по всяко време и от всякакво устройство.
 4. Данните в организацията се съхраняват на различни места и няма определени права за достъп до тях.
 5. Липса на видимост и безкрайно търсене на информация в критични ситуации.

Източник: M-Files

Изтеглете инфографика с цялата информация

Как интелигентното управление на информация трансформира производствената индустрия?

Самото проследяване на информация, материали и разходи по време на движението им по веригата за доставки винаги е било много сложно. Това важи с особена сила за компании- производители , които трябва да отговарят и на редица допълнителни изисквания и регулации за качеството в различни офиси по света, с различни системи и процеси.

Дори в съвремието, когато достъпа до данните и споделянето им е много по-лесно, производителите са изправени пред редица предизвикателства в стремежа си да запазят чувствителните данни, да оптимизират управлението на стандартните процедури и непрекъсното да подобряват ефективността.

EIM (Еnterprise Information Management) системата M-Files е решение, предназначено да подобри управлението на структурираните и неструктурираните данни, които са критични за производствените операции, да подпомогне опростяването на бизнес процесите и да улесни служителите в ежедневните им задачи.

С M-Files, производителите могат да упражняват по-добър контролнад неструктурираното съдържание като CAD чертежи, продуктови описания, сертификати, спецификации, фактури, поръчки за покупка, така и върху структурираните данни като клиентите в CRM системата и проектите в ERP системата.

Какво показват цифрите?

Според проучване на M-Files служителите в производствените компании прекарват 20-40% от времето си в събиране на информация преди да започнат задачите си за деня. Важно е да се отбележи и е, офис служителите в производствени компании прекарват средно по 1.5 часа на ден в търсене например на хартиени документи.

Според изследване на Aberdeen Research, 53% от проузводителите, участвали в проучването все още използват базирани на хартия системи за управление на качеството. Системите за електронно управление на документи не само помагат да се подобри качеството на операциите, но и помагат на производителите да отговорят на редица цтандарти и регулации като ISO 9001:20015, NQA-1, 21 CFR Part 11 или други.

В производството почти всеки процес се документира и контролира според вътрешни процедури – независимо дали става въпрос за опериране на машина, асемблиране на продукт или процедури по поддръжката, ето защо системите за управление на информацията са ефективни платформи за управление на всички документи в производствените компании.

Ако желате да ви изпратим Whitepaper с различни добри практики на внедряване на ECM система в производствени компании, моля пишете ни на info.bg@fts-eu.com

Deltek Maconomy ERP – какви са ползите през погледа на различните служители?

Deltek Maconomy е напълно интегрирано ERP решение за проектно-ориентирани компании и търговски компании. Основната цел на системата е да поддържа ключовите процеси на организациите, които предоставят проектни услуги на своите крайни клиенти.

Системата доминира сред компаниите от сферата на услугите с над 100 000 потребители в над 50 държави. В Deltek Maconomy са вградени най-добрите практики в проектно-ориентирания бизнес, които Deltek Maconomy разработва и предлага вече повече от 25 години.

Вижте ползите от Deltek Maconomy ERP според ролите на служителите във Вашата компания:

1. Оперативни мениджъри

Като Оперативен мениджър на компания от сферата на услугите  е необходимо да упоравлявате ефективно и да разполагате с актуална информация. Deltek Maconomy ще Ви помогне да:

 • Прогнозирате приходите и разходите и лесно да правите анализи и сравнения с реалните резултати.
 • Създавате детайлни отчети и анализи.  
 • Разбирате и управлявате разходите и приходите като разглеждате детайлно финансовата информация.  
 • Управлявате още по-ефективно екипа си.
 • Постигате видимост в реално време на  бъдещи потребности от ресурси, за да наемате и освобождавате ресурсите в точното време.

2. Мениджъри Ключови клиенти

В ролята си на Мениджър Ключови клиенти в своята организация, се нуждаете от актуална и лесно достъпна информация за клиентите, за да печелите прокети, да обслужвате клиентите си още по-добре, да разработвате печеливши и дълготрайни отношения. С помощта на Deltek Maconomy, можете да:

 • Проследявате всички възможности и да оценявате техния потенциал.  
 • Преглеждате лесно финансовите резултати от проектите, които да Ви помогнат да приоритизирате клиентите си.
 • Намирате актуална и коректна информация за стауса на всичките проекти.
 • Получавате холистичен подход към информацията за клиентите, спестявате време и възможност да вземете максимално информирани решения.
 • Разпределяте правилните ресурси по различните проекти, като по този начин максимизирате постигнатите резултати.

3. Проджект мениджъри

Като Проджект мениджър във Вашата организация, трябва да имате цялостен поглед, за да управлявате портфолиото си от проекти и да следите дали те се изпълняват в рамките на договореното време и бюджет. Deltek Maconomy ще Ви помогне да:

 • Създавате нови проекти, автоматизирате билинга по проекта, анализирате различни ключови показатели.
 • Подготвите оценка на прогреса на проекта и да направите необходимите дейстивя за финализирането му.  
 • Преглеждате онлайн статуса на проектите в реално време и документацията по тях.  
 • Разчитате на работни потоци за иницииране на проекта, създаване на бюджет, фактуриране, одобряване на време и разходи.
 • Управлявате планирането и изпълнението на проекта и бързо разпределяте наличните ресурси по клиенти и проекти.

4. Мениджъри Ресурси

За Мениджърите Ресурси в бързо развиващите се компании е от особена важност да могат да  разпределят правилните хора по отдели, офиси, бизнес подразделения и проекти, за да гарантират успешни проекти за своите клиенти и да максимизират финансовите резултати. С Deltek Maconomy ще можете да:

 • Преглеждате всички запитвания за ресурси онлайн, като по този начин редуцирате телефонните обаждания и запитванията през мейл, които могат да се загубят.
 • Избягвате услугите на фрилансъри и подизпълнители, когато Вашите служители са свободни.
 • Търсите хора според техните способности, компетенции и виждате тяхната планирана заетост.  

5. Финансови мениджъри

Като Финансов мениджър, се нуждаете от цялостно, интегрирано ИТ решение за управление на финансите във Вашата организация. Ако компанията Ви има и офиси в различни страни, е от особена важност решението, което изберете да поддържа много компании и много валути, така, че да можете да разполагате с подробна и коректна информация по всяко време. Deltek Maconomy ще Ви помогне да:

 • Контролирате приходите и процентите на изпълнение по проектите.  
 • Получавате известия и при просрочени плащания по фактури, надвишаване на бюджетите по дадени проекти, закъснение при попълването на листи за отработеното време.
 • Улеснявате месечните приключвания чрез автоматизация и актуалност на информацията.
 • Намалявате административните разходи чрез автоматизация на процедурите и консолидация на финансовите записи по бизнес отдели.

6. Мениджъри Човешки ресурси

Успешните отдели и екипи по Човешки ресурси в една компания трябва да разполагат с пълен контрол над HR данните, за да могат да отговорят по всяко време на въпроси от страна на топ мениджмънта и да предоставят необходимите услуги на служителите.

Maconomy, включва HR модул, който разполага с широк набор от стандартни полета и лесно може да се конфигурира, така че да включва повече важна информация, специфична за организацията ви. HR Модулът е напълно интегриран с другите Maconomy модули. Deltek Maconomy ще Ви помогне да:

 • Разполагате с поглед върху необходимостта от различни ресурси, умения, компетенции.
 • Можете да планирате и алокирате правилните ресурси по правилния проект.
 • Имате ясна видимост върху индивидуалния принос от всеки служител или екип.
 • Измервате ключови показатели, които да гарантират, че разполагате с точната информация в точното време.

ERP решението Deltek Maconomy

Още полезни статии:

ERP системата като стратегия за развитие на бизнеса

Споделете с колеги:

D365 Business Central или D365 Finance and Operations?

Dynamics 365 Business Central заменя Dynamics NAV като цялостно ERP решение на Microsoft за малките и средни компании. Dynamics 365 for Finance and Operations от своя страна, заменя Dynamics AX, като ERP решение на Microsoft от най-висок клас

Мicrosoft представя Dynamics 365 като модулно решение, при което вие избирате модулите, от които има нужда компанията Ви – Sales, Marketing, Finance and Operations, Customer Service, Retail, Talent и др.

От друга страна Dynamics 365 Business Central, е цялостно решение, което предлага интеграция с по-разширените модули, но е предвидено за самостоятелно решение.

Разликите между Dynamics 365 Business Central и Finance and Operations

Ето още 4 начина да разграничите двете решения:

Брой потребители

Броят на потребителите с пълни права в организацията има влияние не само върху правата за достъп, но и за мащаба на системата. Dynamics 365 for Finance and Operations има изискване за 20 лиценза с пълни права, докато Dynamics 365 Business Central няма изискване за минимум лицензи, ето защо е подходящо решение за по-малки организации. Според данни на Microsoft средния брой потребители, който се наблюдава при инсталации на Business Central е около 10-15броя, а най-големите внедрявания на Business  са за около 60 пълноправни потребителя.

Интеграции

Интеграцията е отново важен разграничител между Business Central и Finance and Operations. Business Central е предвиден като all-in-one бизнес решение.  От Microsoft са предвидили out-of-the-box интеграция Dynamics 365 for Sales.

За Dynamics 365 for Finance and Operations възможността за интеграция е заложена в модулния подхода за решенията Dynamics 365 и поради тази причина лесно се свързва с Talent и Retail като част от плана Unified operations. Използвайки Common Data Model, е лесно да се свърже Finance and Operations с останалите  приложения от линията  Dynamics 365.

Различни данъчни локации

За компании, които оперират в няколко страни данъците могат да представляват значително предизвикателство. И двте решения – Dynamics 365 Business Central и Dynamics 365 Finance and Operations разполагат с необходимата функционалност да ви помогнат да боравите с различни валути и данъчни региони. Но, колкото повече за държавите, в  които компанията оперира, толкова повече ще ви е необходима функционалността на Dynamics 365 for Finance and Operations. Dynamics 365 Business Central е наличен в 16 страни докато Dynamics 365 for Finance and Operations е налична за 30 страни и разполга с по-добри настройки за къстамизиране според данъчните правила на всеки регион.  

Брой транзакции

Броя на транзакциито, които са обработване в ERP системата е друго важно нещо, което трябва да имате предвид. Ако обработвате хиляди или десетки хиляди транзакции Dynamics 365 Business Central е подходящо решение, което ще осигури необходимия ресурс. Когато достигнете стотици хиляди транзакции, Dynamics 365 for Finance and Operations е правилното решение за компанията Ви.

Главният извод е, че при компании от по-голям мащаб изборът трябва да бъде в полза на Dynamics 365 for Finance and Operations. За малки и средни организации Dynamics 365 Business Central представлява добра алтернатива. И двете решения идват с интергация с Office 365 , power platform и AI възможности да трансформирате своята организация.

Каква е ролята на ERP консултантите?

Enterprise resource planning (ERP) консултантите често са специалисти в дадена област, като финанси, логистика, търговия, производство.

Обикновено, консултантските услуги покриват избора, внедряването, обучението и поддръжката на една ERP система.

Необходим ли ви е ERP консултант?

Така както никой не познава вашият бизнес по-добре от вас самите- по-същия начин никой не разбира системите за управление на бизнеса по-добре от хората, които работят с тях ежедневно и го внедряват в различни по мащаб и дейност компании.

Един от най-критичните фактори в едно внедряване на ERP система е партньорството между клиента и екипа по проекта от консултантската компания.

ЕRP консултантите са експерти в преминаването от стари, често неефективни системи за управление на бизнеса към нови решения. Те анализирт и разбират изискванията на вашия бизнес и преценяват, кое е подходящото ИТ решение.

Изборът на на-подходящата система, внедряването й, настройките и след това тестването на системата, обучението на потребителите са все фази на проекта, които се изпълняват от ERP консултантите.

От какъв ERP консултант се нуждаете? Някои консултантски компании имат ERP консултанти, които са специализирани в дадена фаза от процеса, докато други имат консултанти, които могат да работят по всички фази на проекта. Важно е, консултантът, който ще работи по проекта ви да разполага със знания във вашата индустрия, за да се покрият всички изисквания по проекта.

Какви ERP консултанти трябва да избягвате?

Внимавайте за консултантски компании, които ви представят в офертата своите най-добри консултанти, но реално те няма да работят по целия проект. Важно е един и същи екип да работи по проекта от началото до края му. Залагането на нереалистично кратки срокове принуждава консултантите да прибързат с внедряването на решението, без напълно да са разбрали бизнес процесите във вашата компания.

Какви трябва да бъдат очакванията ви към ERP консултанта?

Обикновено ERP проектите се славят като сложни и високорискови начинания. Една добра консултнтска компания ще следва тествана методология, ще изслушва и направлява клиента, ще елиминира рисковете за проекта и ще успее да предостврати психологическите аспекти на промяната.

8 предизвикателства в управлението на информация в организацията, с които M-Files ECM ще ви помогне да се справите

 1. Прекалено много, неструктурирана информация

Ако цари истински хаос в съдържанието, което съхранявате и управлявате в организацията, не е възможно да откриете нужния документ в точния момент, а не по-малък проблем е дублирането на информация на компютрите на различните служители.

 1. Защита и сигурност на конфиденциалната информация

Срещате трудности при съхраняването и защитата на конфиденциална информация и осигуряването на права за достъп на служители с различни роли.

 1. Споделяне и работа в екип

Търсите начин сигурно да споделяте файлове с бизнес партньори и клиенти.

 1. Липса на връзки между информацията в различните системи в организацията

Използвате различни системи, приложения и хранилища (мрежови папки, SharePoint, email, ERP, CRM, DMS и др) и поради тази причина много от информацията остава „затворена“ в конкретната система, където е съхранена, трудно я споделяте с останалите си колеги, трудно я прехвърляте от една система в друга.

 1. Критична информация остава „заключена“в границите на електронната поща

Оказва се, че е истинско предизивикателство да управлявате информация, която се съхранява в мейлите, които получавате или изпращате от електронната си поща. Изпитвате трудности при управление на съдържанието в изпращаните/ получаваните мейли.

 1. Автоматизиране на задачи в офиса

Съществуват бизнес процеси за управление на оинформацията в организацията, които са в голяма степен неефективни, някои от тях все още са изцяло „на хартия“, не са автоматизирани  рутинни задачи, които биха намалили риска от грешка и биха освободили време на служителите.

 1. Регулации и съответствие

Индустрията, в която работите има специфични регулации за съответствие, които засягат и начина на управление на информацията, съществуват ограничения за правата на достъп на различните роли служители в организацията. Срещате предизвикателства при архивирането и повторното използване на различните документи.

 1. Възприемане на системата и готовност за работа от страна на служителите

Служителите не са склонни или срещат трудности да свикнат с нов интерфейс на ново ИТ решение.

Повече за решението за управление на документи и информация M-Files – разгледайте тук: http://www.fts-eu.com/m-files/

 

Уебинар “Advanced Analytics за транспортни и логистични компании”

28 Септември 2018, 11:00 часа

Ако управлявате транспортна или логистична компания, знаете по-добре от всеки друг по света, че времето, скоростта и ефективността са определящи за успеха на организацията Ви.

Базирано на Microsoft Business Analytics stack, решението на ФТС – Advanced Analytics за транспортни и логистични компании – ще помогне да ускорите бизнес процесите и да проследявате ключовите показатели за ефективност, както и да изпробвате what-if сценарии за оптимизация на разходите и да генерирате различни прогнози за бъдещи периоди.

Клиентите на FTS Advanced Analytics споделят, че решението им позволява по-детайлен поглед върху дейността на компанията, както и възможността да проследяват тенденции, да реагират  незабавно при различни обстоятлества, както и да вземат най-добрите бизнес решения.

 

Регистрирайте се тук

 

* Продължителност 30 минути. Уебинарът ще бъде на английски език. За да се включите, ще ви бъдат необходими само компютър, слушалки и добра интернет връзка.

 

Клиентите ни споделят …„Power BI оптимизира работата ни многократно“- Ивайло Цанов, мениджър проект в Транспрес

 

Ако желаете допълнителна информация за Advanced Analytics за транспортни и логистични компании – свържете се с нас на 02/ 818 36 63 или info.bg@fts-eu.com

D365 Business Central vs Dynamics NAV -кои са приликите и разликите?

Microsoft Dynamics 365 Business Central e новото ERP решение на Microsoft за малки и средни компании.

Business Central първоначално бе обявен под работното име Dynamics 365 Tenerife и към момента се предлага само като SaaS (Software as a Service) решение. Понеже Business Central разполага с почти същите функционалности, които вече познаваме в Dynamics NAV, някои го наричат още “NAV в облака”.

Предимствата на Business Central

С Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 Business Central) получавате същите стандартни функционалности, както при Dynamics NAV (Navision) и директна интеграция с D365 Sales (Microsoft CRM), Office 365, Power BI, и др.

Microsoft описва D365 Business Central като ‘бизнес решение всичко в едно’, което ви помага да оптимизирате бизнес процесите в компанията си и подобрява взаимоотношенията с клиентите.

Business Central е създаден на база на следните три предимства:

 • Без граници – добрата интеграция между отделните приложения от линията Dynamics 365 гарантира бизнес без граници – организация, в която можете свободно да споделяте данни и да работите по-ефективно.
 • Гъвкавост – Dynamics 365- е гъвкава бизнес платформа, която може да се адаптира според бизнес нуждите на организацията по отнощение на мащаб и комплексност.
 • Най-ценното – резултати, тенденции, прогнози  – Интеграцията с Power BI и възможността да се използват Azure Intelligence инструменти (например Cortana за прогнози), гарантират способността да виждате не само крайните резултати, но и тенденциите и прогнозите, коеото е от собена важност за един успешен бизнес.

 

Кои точно са разликите между D365 Business Central и Dynamics NAV?

 

Функционалностите

Както и при NAV, функционалностите в D365 Business Central се делят на два така наречени ‘пакета’, Essentials и Premium. ‘Essentials’ кореспондира на NAV ‘Starter Pack’, а ‘Premium’ кореспондира на NAV’s ‘Extended Pack’.

Достъп

На компютър Business Central се достъпва през уеб клиент чрез браузер, на мобилни устройства, можете да достъпвате Business Central от приложение, което си изтегляте. От друга страна, можете да използвате Dynamics NAV и локално на компютъра си, но и  да достъпите решението онлайн през браузър. Ако използвате мобилно устройство или таблет, има приложения и за Dynamics NAV.

Лицензиране

Business Central се лицензира с абонамент на месечна база, като можете да плащате само за поименни потребители.

 

Опции за хостинг

Business Central е SaaS решение и се хоства в Azure на Microsoft.

С Dynamics NAV, разполагате с опцията както да внедрите решението в Azure, в частен дейта център или локално на ваш сървър.

Двете решения са много подобни, но при Business Central има някои минимални промени, които са взети като допълнителни мерки за сигурност, поради ползването му като SaaS решение. Промените касаят достъпа до някои файлове на сървърите както и достъпа до някои системни таблици.

 

Разширена функционалност

Business Central позволява да инсталирате ектеншъни, разработени от ISV (Independent software vendor) партньори директно от Microsoft AppSource. По този начин, можете да разширявате функционалността и бързо да тествате нови опции, съответно бързо да деинсталирате add-on приложението, което не върши работа, както сте очаквали.

Тази възможност не съществува при Dynamics NAV. От друга страна, с NAV можете да къстамизирате функционалността на решението, според изискванията на своята компания и да разработвате модули, за да разширите функционалността на решението.

 

Ъпдейти

Business Central се обновява постоянно, не е необходимо да чакате за обявяването на новата версия, както ни беше познатио при Dynamics NAV, Business Central се ъпдейтва на месечна база.

 

Кое решение да изберете все пак?

И двете системи – Business Central и Dynamics NAV са предназначена за малки и средни компании.

Но D365 Business Central е особено атрактивна по отношение на цената за по-малките компании, които са надраснали счетводния софтуер, който използват и се нуждаят от истинска ERP система.

Dynamics NAV, от своя страна е подходящ за компании с комплексни изисквания, където се изискват къстамизации и допълнителна функционалност,  както и за тези, които държат на on-premise решение.

Ако желаете да разкажем повече за Dynamics NAV или D365 Business Central – свържете се с нас на 02 818 3663 или info.bg@fts-eu.com

 

Какви са рисковете един CRM проект да се окаже неуспешен или как да привлечете потребителите на своя страна в началото на проект за новa CRM система?

Лошото възприемане от страна на потребителите се посочва като основна причина, поради която някои CRM проекти се провалят.

Когато през 2016 г. Forrester Research прави проучване сред компаниите за най-големите проблеми, които са имали при въвеждането на нова CRM система, почти 40% от респондентите заявяват, че техните проблеми са били свързани с хората,  потребителите, които трябва да усвоят работата със съответната CRM система.

Като се замислим, това не е изненадващо. Служителите се чувстват комфортно, когато работят със системи, които познават и са разучили много добре. Това може да има някои ограничения, но потребителите проявяват творческа изобретателност, така че работата да бъде свършена. И макар, че това може да отнема време и да е трудоемко, от гледна точка на служителите всичко работи – и „…ако не е счупено – защо да го коригираме?“

После неочаквано им се представя нов бранд CRM система, която им се описва бляскаво с няколко часа обучение и трябва да продължат да работят с нея. Внезапно „правилата на играта“ се променят. Трябва да започнат да работят със система, която не са искали, не са били достатъчно обучени за работа с нея или трябва да се научат за много кратко време.

Не е чудно, че мнозина се връщат към стария начин на работа или изобщо отказват да играят тази игра.Твърде често предизвикатествата, пред които са изправени служителите, свързани с усвояването на новата CRM система са подценени. Планирането на обучение на някои от потребителите при свършен факт не е достатъчно.

Ето някои от най-важните препоръки, за да привлечете от самото начало всички потребители за новата CRM система.

 • Включете потребителите от първия ден

За да може всяка CRM система да се счита за успешна, тя трябва да отговаря на нуждите на своите потребители. Когато за пръв път започнете  да дефинирате своите CRM изисквания, е важно да говорите с хората и екипите, които в крайна сметка ще използват новата система. Успешното внедряване на CRM система не е отделно решение. Става въпрос за обединяване на на различни екипи още от самото началото, които да обсъждат как информацията да се влее безпроблемно в новата система. Това ще  помогне да се очертаят ключови процеси и да се съгласуват дефиниции и условия между екипите – например отдел продажби може да имат различна гледна точка относно харектеристиките на ‘lead’ сравнение с колегите им от маркетинга.

 • Ползите от CRM за отдел Продажби

Още в начален етап, когато говорите с ключовите потребители, посланието трябва да е: „Ние въвеждаме нова система, която да улесни работата ви”. Покажете на служителите си с думи и действия, че техния принос в този начален етап ще бъде решаващ за подсигуряването на ползите от системата. Например, демонстрирайте как системата ще спести време и усилия. Задавайте въпроси – ще бъде ли полезно да можете да “виждате” веднага цялата фуния за продажби, без да се налага да отделяте часове за събиране на тази информация от различни източници?

Попитайте потребителите какво им е трудно и отнема време и как може да се подобри?

Дигиталната трансформация може да се разглежда като нарицателна дума от скептичните служители. Ако те могат да видят от самото начало как новата CRM система ще им помогне да изпълняват работата си и да постигнат целите си, те ще са много по-мотивирани да приемат промяната, която новата технология ще им донесе.

 • Започнете с нещо малко и леко и надграждайте.

Поетапното внедряване ще помогне на потребителите да изградят увереност в приложението, което ще даде възможност на хората да овладеят основите, без да се чувстват претоварени от проект с твърде бърза реализация.Продукти като Microsoft Dynamics 365 имат чудесни приложения и функции, от които може да се избира – да се преценява дали потребителите имат нужда от тях към дадения момент? Усложнените неща от самото начало създават непосредствена пречка пред усвояването от страна на потребителите.

В идеалния случай започнете с прост интерфейс, който включва само функциите, от които отделните екипи ще имат нужда. Още функции винаги могат да се включват по-късно при необходимост. Не забравяйте, преди да стартирате системата, в реално време, добра идея е да я тествате с потребителите – не само членове на ИТ екипа.

По този начин, ако липсват важни полета за въвеждане на данни или работни потоци, които не са в съответствие с тяхната методология, те могат да ви кажат по- рано какво трябва да се погледне отново, за да може системата да бъде удобна за тях.

 • Изберете ключови потребители

След като процеса по внедряване и цялото обучение на фирмата е приключило, уверете се, че сте избрали ключови поотребители в организацията, при които служителите могат да отидат за допълнителна помощ и съдействие. Те трябва да са хора, които са добре информирани за спецификата на отдела, в който работят потребителите и разбират ежедневните задачи, с които се сблъскват.

Редовно проверявайте своите ключови потребители, за да откриете проблемите или предизвикателствата, които потребителите срещат – за да имате поглед и бързо да разрешите евентуален проблем. След като системата е изчистена от грешки, вашите CRM ключови потребители трябва да продължат да следят нейното развитие.

Накратко успешното внедраване на вашата CRM система зависи от:

 • Избора на релевантната за вашата организация CRM система, проектирана и въведена, за да отговори на нуждите на потребителите.
 • Запознаването на потребителите с ползите на системата и мотивацията им.
 • Осигуряването на възможност потребителите да разберат как да използват системата и да са уверени в действията си.

Ако обмисляте да внедрите нова CRM система, предварителните действия ще ви помогнат да избегнете възможни грешки и да изберете решение, което бързо ще доведе до ефективност.

Обадете ни се, за да разкажем повече за възможностите за реализиране на CRM система във вашата организация