Финавиа – финландската компания за ръководство на въздушното движение използва M-Files за по-добро управление на информацията в организацията

Финавиа е публична компания, изцяло държавна собственост на Финландия. Тя отговаря за предоставянето на безопасни и висококачествени авиационни услуги. Организацията също така поддържа и развива мрежа от различни летища на територията на страната. Отговаря и за поддържането на летищните терминали и писти, както и за системите за охрана и контрол на летищата.

Финавиа има три подразделения: LAK Real Estate Oyj, която отдава под наем бизнес помещенията на летищата; Airpro, която осигурява наземните услуги и услугите по сигурност и охрана и RTG Ground Handling Oy. Финавиа притежава и Avia College, единственият обучителен институт във Финландия, който предоставя обучения за базова квалификация в контрола на въздушното движение.

От особено значение е да се осигури безопасността и качеството на авиационните услуги. Поради тази причина, систематичното управление на информацията, инструкциите  и документацията свързана с тези услуги е е от неимоверно значение.

Началото е с 20,000 потребителя. Оперативните дейности на компанията се следят внимателно  чрез периодични одити и други качествени мерки. Поради тази причина всички ръководства, документи с инструкции и друга важна оперативна информация трябва да бъде актуална и достъпна и проследима от всички потребители.

През 2015г., Финавиа избира системата за управлвние на документи и информация M-Files да управлява всички тези функции.

“Искахме да заменим старата си документна система, но и да надградим със система за управлени на информацията и съдържанието. Вче се бяхме запознали с M-Files преди няколко години. Уверихме се, че M-Files е лесна за използване и потребителите бързо свикват да работят с нея.” споделя Heli Mäkinen,IT Systems Specialist, който отговаря за внедряването на M-Files във Финавиа.

До средата на юни 2016, M-Files вече работи в съотвествие с очакванията на Финавиа а към момента вече почти 20,000 служителя в компанията използват M-Files.

“Документите се съхраняват в M-Files и са достъпни за 2,000 служители на Финавиа и още 2000 служителя на свързани фирми. Документите в M-Files могат да бъдат достъпвани и от още 15 000 представители на компании, които работят на летището или във властите“ казва Mäkinen.

Например, строителството на нов терминал на летището в Хелзинки започва през 2014 и ще приключи през 2020г. Цялата информация за строителството може да се намери в M-Files.

Друг начин, по който Финавиа използва M-Files в ежедневната си дейност е процесът по издаване на становища по възникнали оплаквания. Клиентите могат да използват уебсайта на Финавиа, за да кандидатстват за становище – когато формата е попълнена онлайн, тя веднага се запазва в M-Files и се изпраща за становище, след което M-Files автоматично инициира свързаните работни потоци.

Финавиа използва M-Files за управлението на документите и регистриране на различни машини и оборудване. Включени са всички машини и оборудване, които да притежавани, отдавани под наем или взети под наем от Финавиа, например транспортни средства, снегорини, автомобили, снегопочистващи машини и др. Всяко оборудване е свъзано към специфично летище на Финавиа. M-Files служи като регистър и системата осигурява информация  за описанията и изображения. M-Files предоставя директен достъп до отчетите за портфолиото от оборудване, с информация колко машини са налични на всяко летище.

M-Files съхранява също всички официални ръководства за летищата, процедури по безопасност и управление на въздушното движение. Avia College също управлява всиките си документи в M-Files.

“С M-Files, можем да сме сигурни че документите са в ред и че всички служители могат лесно да намират информацията от която се нуждаят.” споделя Heli Mäkinen.

M-Files помага на Финавиа да гарантира, че документите са актуални. Важните документи като ръководства трябва да се проверяват всяка година. Когато документът е на година, M-Files автоматично се свързва с автора му и изисква одобрение на документа или модификации за актуализирането му.

Финавиа управлява огромен обем от документи свързани с операциите, включително ръководства и регулации. Функционалността за версионен контрол в M-Files позволява лесно да се сравняват стари версии на документите с новите веднага -и когато периодът на валидност приключи, документът автоматично се скрива и не се показв апри търсене.

 “Автоматизирането на дейностите, което ни даде M-Files ни гарантира, че всички документи, които са важни за нашите операции са актуални и лесно можем да ги достъпим. Това прави работата ни много по-ефективна,” казва Mäkinen. “В момента тече процес по трансфер на архива на финансови документи в M-Files. Обмисляме още няколко възможности в M-Files, които ще ни помогнат да автоматизираме някои специфични ръчни процеси.”

“M-Files ни позволява и лесно да прехвърляме съдържание от email в системата, като по този начин можем да запазим всяко парченце информация свързана с даден кейс на едно място. Това ни спестява много време – дори се запитахме, защо не сме започнали да позлваме M-Files по-рано,” усмихва се Mäkinen.

Още за M-Files:

Най-често срещаните 10 трудности при управлението на информация, които лесно можете да избегнете 

Защо да внедрим ECM система? Обясняваме с цифри и факти.

Как M-Files улеснява процеса на управление на договори в организацията?

CRM – или как да премахнем пропастта между маркетинга и продажбите?

Това не е нещо ново. Разминаването между отделите по маркетинг и продажби много често довежда до некачествени лийдове, маркетинг дейности без фокус и резултати, които гневят мениджърите.

Обикновено търговците се сърдят, че лийдовете, които получават от меркетинг отдела, не са особено квалифицирани, докато, от своя страна, маркетинг отделът настоява, че търговците трябва да се трудят по-усърдно. Тогава как компаниите да преодолеят пропастта между тези два отдела, за да постигнат целите си?

Отговорът се крие в цялостната, свързана CRM система.

Но нека първо се опитаме да разберем предизвикалствата пред екипите, за да оценими решението, което можем да открием в CRM системата.

CRM за маркетинг отдела

Комуникация с клиентапроблемът:

Една от причините, заради които маркетинг специалистите често усещат натиск от търговците е, че им е трудно да сегментират аудиторията и като резултат успяват да изпратят само общо комуникационно послание, което не отговаря на потребностите на получателите, нито показва решение на техните проблеми.

Комуникация с клиентарешението:

CRM системата помага на маркетолозите лесно да сегментират и филтрират по голям брой фактори, – от местоположение или етап на покупка до предпочитания. Така кампаниите са много по-целенасочени, посланията са много по-ясни и конкретни, а броят на отписалите се -незначителен. По този начин маркетолозите остават проактивни в генерирането на нови потенциални клиенти и квалифицирането им до момента , в който са готови да бъдат пренасочени към търговския отдел.

Microsoft Dynamics 365 се интегрира с много приложения за маркетинг автоматизация, като ClickDimensions и Dotmailer, които помагат да се сегментират маркетинг списъците и да се инициират автоматизирани маркетинг кампании, които се стартират в зависимост от действията на конкретния потенциален клиент, като изтегляне на PDF, регистрация за събитие или абониране за бюлетин.

Маркетинг ROI – проблемът:

Често маркетинг отделите, се оплакват, че не получават необходимите финансови ресурси, за да изпълнят адекватно маркетинг плановете, но това се дължи в голяма степен на невъзможността да представят резултатите от дейностите си и техния ROI. От своя страна търговските екипи трудно разбират маркетинг усилията и като резултат , пропастта между двата отдела- расте. Така, маркетинг отделите може да не получават достатъчно ресурси, за да генерират достатъчно като количество и качество лийдове, същевременно търговците не успяват да постигнат заложените резултати.

Маркетинг ROI –решението:

Благодарение на инструментите за задълбочен анализ и проследяване в реално време, CRM система с вградено решение за маркетинг автоматизация означава, че маркетолозите ще могат акуратно да следят резултатите от всяка една маркетинг кампания и да коригират стратегията си и разходите (ако е необходимо) навреме. Детайлната информация, която е налична, като например конверсиите, посещенията на сайта, които са произлезли от дадена email маркетинг кампания, позволява по-голяма прозрачност за успеха на дадена кампания.

Използвайте Microsoft Dynamics 365, за да проследявате източниците на лйдове и възможности и иползвайте тази информация, за да разберете кой канал и кампания се е оказал най-ефективен.

 

CRM за търговските екипи

Управление на пайплайнапроблемът:

Без модерна и мобилна CRM система, търговските екипи ще се изправят пред предизвикателството да следят възможностите в пайплайна в реално време. Това, от своя страна води до услилия, вложени в грешната посока и пропуснати сделки. Както и до невъзможност търговците да върнат обратна връзка на маркетинг отдела, кои лийдове са най-квалифицирани.

Управление на пайплайнарешението:

Модерната CRM система позволява на търговците да сключват сделки от своето мобилно устройство, да разполагат с реална информация по всяко време, независимо къде се намират. Това води до нарастване на ефективността и повече сключени сделки.

Microsoft Dynamics 365 и Power BI предлагат различни табла, които покриват всеки аспект на търговския процес включително прогрес по различните сделки, обобщен вид на пайплайна, топ клиентите и сделките с най-голям процент възможност за затваряне.

Дублиране на усилиятапроблемът:

Таблиците в Excel вече не са адекватен метод за съхранение на информация за лийдовете и сделките. Компаниите се развиват, успоредно с това и необходимото количеството потенциални клиенти, които да помогнат за сбъдването на бизнес целите на компанията.

Без ефективна CRM система е възможно отделните търговци да работят по едни и същи потенциални клиенти – или да им изпращат съобщения, които не са релевантни за етапа от клиентското пътуване , на който се намират. Резултатът – недоволни клиенти и липса на координация между маркетинг и търговските екипи.

Дублиране на усилията – решението:

CRM системите осигуряват на търговците незабавен достъп до цялата история със взаимодействията на всеки контакт, включително попълнените регистрационни форми, активните лийдове, предишни поръчки, история на цялата комуникация. Достъпът до пълната картина минимизира възможността търговецът да направи грешка с обаждане до контакт, с който колегата му вече е разговарял ил ида изисква информация, която вече е подадена.

Резултатът? По-ефективен маркетинг, по-щастливи клиенти и повече продажби. 😊

Ако планирате смяна на CRM системата или ако вече използвате Dynamics 365, свържете се с ФТС (02- 818 36 63 или info.bg@fts-eu.com), за да научите повече как помагаме на компаниите да премахната пропастта между маркетинг и търговските екипи.

Photocredit: Shutterstock

7 причини да се регистрирате за семинара за M-Files и GDPR

1.Информацията в организацията Ви се съхранява в различни папки, на различни компютри и никой не знае коя е последната коректна версия на документа;

2. Хартиените документи забавят много бизнес процеси, което се отразява на производителността и на приходите на компанията Ви;

3. Разполагате със система за управление на документи, но тя е остаряла и не се интегрира с останалите системи в организацията;

4. Необходима ви е система за управление на договори и информация, но не искате да затруднявате служителите с обучение за нова система със сложен интерфейс;

5. Информацията, данните с които разполагате от различните отдели са „заключени“ – не можете да извличате ценни бизнес изводи, BI отчети, нито да изградите прогнози за бъдещи периоди;

6. Търсите вариант да управлявате лесно правата на достъп до различни документи на различните служители;

7. Искате да разполагате с надеждно ИТ решение, което да ви помогне да посрещнете предизивкателствата на GDPR регламента за защита на личните данни.

Виж повече информация за семинара за GDPR и M-Files

 

Изкуственият интелект (AI)– време ли е да действаме?

Все по-често чуваме разговори, чиято основна тема е изкуственият интелект (AI). Създават се непрекъснато нови AI компании и се стартират нови проекти с вграден интелект в приложения, отчети и бизнес процеси.

През 2017 година, 85% от мениджърите в едно проучване на Accenture посочват намерението си да инвестират в  технологии, свързани с AI-през следващите три години. Независимо дали работите в сферите на управление на финансите, производството, човешките ресурси, обслужването на клиенти, маркетинг или продажби, всички трябва да оценим как можем да надградим човешкия интелект с AI.

AI: Сърцето на дигиталната трансформация

Какво е AI? Всъщност е разработването на компютърни системи, които могат да изпълняват задачи, които обикночвено изискват човешки интелект, като например визуално възприятие, разпознаване на речта, вземане на решения,превод на различен език и др. В AI, има много технологии, като например natural language processing (NLP), natural language generation (NLG), machine learning, deep learning и  text analytics. В момента machine learning е една от най-мащабните и бързо разрастващи се направления на AI.

Преди AI и машинното обучение бяха ограничени и достъпни само за експерти. Днес тези технологии се развиват главоломно дори извън царството на специалистите по обработка на големи бази данни. AI генерира препоръки, които се базират на предишни покупки, засича злонамерена дейност, отчита доколко са квалифицирани лийдовете в CRM системата , помага на шофьорите да открият оптималния маршрут чрез GPS карта, осигурява персонализирана помощ с Alexa или Siri. Всъщност AI вече е неделима част от нашите ежедневни дейности.

Време за действие

Всяка индустрия ще бъде променена, дори по точната дума е трансформирана с AI. Той се превръща в задължителна компетенция за бъдещето. Огромните обеми от сложна и многообразна информация вече затрудняват съществуващите BI/data discovery инструменти, които не могат да ги обработят и извлекат прогнози от тях.

Ако не сте бюджетирали да добавите AI инструменти в  стратегията на организацията си – може би закъснявате?

AI и предиктивните анализи „променят играта“. Те все повече заемат място в разговорите на лидерите. Време е за действие.

По материали на:https://www.informationweek.com

Снимка: Shutterstock

Най-често задаваните въпроси за новия регламент за защита на личните даннии GDPR

Какво е GDPR?

GDPR всъщност е нов задължителен регламент за защита на личните данни на гражданите на страните -членки на ЕС. Той въвежда нови изисквания за работа с личните данни на клиентите и партньорите на компаниите.

GDPR, накратко от General Data Protection Regulation (или Общ регламент относно защитата на данните) ще засегне всяка организация в ЕС, която съхранява лични данни, както и всеки бизнес в рамките на ЕС, а и не само.

За кого важи регламента GDPR?

Макар, че е част от разпоредбите на Европейския съюз, GDPR ще засегне всяка организация в света (както B2B компании, така и B2C компании) , която борави с личните данни на граждани на страните, част от ЕС.

Защо е необходимо налагането на регламента GDPR?

GDPR всъщност заменя европейска директива от преди 20 години, когато уеб технологиите са едва в начален етап на развитие, преди появата на облачните услуги и и широкото разпространение на мобилните устройства.

Какво ще се постигне с GDPR?

Целта на GDPR регламента е да въведе ясни и стриктни политики и процедури относно обработването на лични данни.

Кога влиза в сила този регламент?

Влиза в сила от 25 Май 2018г.

При възникнали нарушения на регламента GDPR са предвидени глоби до 4% от годишния оборот на компанията или до 20 милиона евро ( прилага се по-голямата сума).

Засяга ли регламента и информацията като например бизнес контакти?

GDPR предвижда доста широко понятие под „ лични данни“, но бизнес контактите, включително служебния email адрес се покрива от регламента.

 Как ще повлияе GDPR използването на личните данни в една организация?

Организациите трябва да могат да поддържат прозрачност по отношение на това какви лични данни съхраняват, как се събират те и как се използват. Съществуващите процеси трябва да се преразгледат, за да се оцени риска спрямо изискванията на GDPR.

Може да се наложи да се въведе нова политика за поверителност на данните, да се назначи data protection officer или да се преразгледа процеса по вземане на съгласие.

Как да разберем съответстват ли CRM системите и системите за маркетинг автоматизация на GDPR?

Всеки доставчик на софтуер е длъжен да гарантира, че продуктът който предлага съответсва на изискванията по GDPR . Някои организации, например като Майкрософт, вече заявиха готовността си да работят по съответствието на новия регламент.

Какви са задълженията на потребителите на CRM системите и решенията за мaркетинг автоматизация?

Защитата на личните данни и и съответсвието с GDPR е споделена отговорност. Разработчиците на тези технологии са задължени да осигурят наличието на вграден контрол на достъпа и други функционалности, които да допринесат за съответствието. Но, остава отговорността на всяка организация да гарантира, че техните процеси по управление на личните данни в рамките на самите системи отговаря на GDPR.

Какви действия са необходими, за да се гарантира съответствието по GDPR?

Организациите трябва да разполагат с ясна инфирмация за типа данни на клиентите си, които обреботват, какточно се използват тези данни.

Ако използваме примера с Microsoft Dynamics 365 –системата включва ролево базирани права за достъп, както и предварително определени права кой има право да експортира или истрива данни. На ниво поле има специални рестрикции до полетата, които съдържат поверителна информация, а на ниво запис позволява да се ограничи достъпа до определени записи в CRM системата.

Можем ли да смятаме, че настоящите ни клиенти автоматично са дали съгласието си да им изпращаме информация?

Ако е налице, процес на съгласие, който отговаря на изискванията по GDPR повторно съгласие няма да е необходимо.

Изпращането на мейл до клиент, който в миналото е закупил продукт, но е необходимо подновяване или промотиране на допълнителни аксесоари към продукта може евентуално да се дефинира като „допустим интерес“ и да продължи да се смята за допустима практика.

Ще трябва ли организациите да променят процесите си по събиране на съгласие за изпращане на съобщения?

Много от организациите са възприело подхода за „soft opt -in”. Например, по време на търговско изложение се събират контакти, които след това се добавят в мейлинг лист и започват да им се изпращат съобщения. GDPR изисква изричното съгласе на контакта, както е необходимо ясно да се запише как и кога е дадено съгласието.

Двойното съгласие или “double opt-in” процеса ще бъде важна крачка към съответствието с GDPR. Това включва, контактите да попълнят регистрационна форма или да кликнат отметка и след това да потвърдят това действие като кликнат на линк в последващ email.

Двойното съгласие вероятно ще доведе до по -малко абонати, но е добра практика за да се избегнат недостатъчно заинтересованите абонати, да се минимизира работата по прочистване на базите данни, да се увеличи ангажираността и най-вече да се увеличат конверсиите на потенциалните клиенти в клиенти.  Системата трябва да дава възмжност на контакта и лесно да се отпише.

Как ще се различават изискванията по GDOR от вече дадените съгласия за получаване на съобщения?

GDPR регламента изисква съгласието да е:

 • Недвусмислено и категорично. Регистрационни форми, където съгласието се дава по подразбиране чрез предварително отметнат checkbox, не отговарят на Необходимо е изричното действие от страна на контакта.
 • Необвързано с други условия. Изисква се отделно, недвусмислено съгласие.
 • Ясно – контактите трябва да разполагат с ясна информация, за какво дават съгласието си.Какво ще е влиянието на регламента GDPR за маркетинг и търговските мениджъри?

Ако желаете допълнителна информация за CRM системите и системите за маркетинг автоматизация – обадете ни се на 02/ 818 36 63 или ни пишете на info.bg@fts-eu.com

Други статии за GDPR:

 

 

Забележка: тази информация цели да предостави обобщени данни относно GDPR. За детайлите по регламента е необходимо да се обърнете към специалист – ю

Как да впечатлите клиентите с помощта на Microsoft Dynamics CRM и ClickDimensions?

Ако в съвременната бизнес реалност съществуваще само една рецепта за успех, то тя щеше да е страхотното преживяване на клиентите. Запомнящото се преживяване може да помогне на организации от всякакъв тип да привличат нови клиенти, да увеличат приходите , да повишат лоялността на клиентите, да излязат крачка напред пред конкуренцията.

В електронната книжка The Customer Experience Cookbook, ще откриете:

The Customer Experience Cookbook

 • Какво означава преживяване на клиентите и как се управлява и измерва в организациите?
 • Как да създадете инструменти, които да допринесат за преживяването на клиентите, като buying personas и journey maps?
 • Каква е ролята на системите за CRM и маркетинг автоматизация в създаването, поддържането и непрекъснатото усъвършенстване на преживяването на клиентите?
 • Как да създавате вълнуващи маркетинг кампании?
 • Какъв е  ROI на запомнящото се преживяване за клиента?

За да изтеглите електронната книжка, моля попълнете регистрационната форма тук

 

 • По материали от блога на ClickDimensions

9 идеи да използвате системата за маркетинг автоматизация, освен за изпращане на мейли

Маркетинг автоматизацията и email маркетингът вървят ръка за ръка. Дори понякога се получава объркване, че те всъщност са едно и също нещо. Реално са доста различни. Докато email маркетингът е важен компонент на едно решение за маркетинг автоматизация, то една такава платформа за маркетинг автоматизация надскача многократно само пращането на мейли.

Ето 9 идеи, как да използвате системата за маркетинг автоматизация:

1.Управление на абонаменти за бюлетини позволява да се настроят няколко различни списъка с абонати за различните бюлетини, които изпраща компанията – съответно клиентът да може да избере кой от бюлетините го интересува най-много и да се запише да получава само него. Без подобно управление, изпращайки мейли по-скоро залагате на стратегия „всичко или нищо“ – потенциалните клиенти могат да изберат дали да получават всички съобщения, които генерира организацията или никакви. Във времето, когато клиентите изискват правото си на избор и предпочитат персонализирана услуга, по-скоро биха отказали всякаква комуникация, отколкото да получават всякакви съобщения.

2.Автоматизирани кампании какво представляват? Това е процес по изпращане на поредица от предварително зададена комуникация до клиент, потенциален клиент за даден период от време, базирана на техните взаимодействия. Макар че, обикновено автоматизираните кампании включват мейли, могат да се състоят и от директна поща, SMS известия, телефонни обаждания  и други. Автоматизираните кампании следват реакцията на отделния контакт, като по-този начин пресъздават една  персонализирана комуникация и помагат на хората да почувстват внимание към самите тях, а не все едно са поредното име от базата данни.

3.Промостраници и регистрационни форми – промостраниците са уеб страници, отделни от основния сайт на компанията и са предназначени да постигнат конкретна цел, обикновено генериране на нови лийдове по дадена кампания. Промостраниците са силно концентрирани върху едно call-to -action, което може значително да увеличи регистрациите.

Регистрационните форми често са част от промостраницата, с цел да запазят контактите на потенциалния клиент, който например реши да изтегли електронна книжка, да се регистрира за уебинар или да потърси информация за конкретен продукт или услуга.

4.Проучвания – проучванията онлайн са най-предпочитания метод сред организациите, когато решат да потърсят обратна връзка от аудиторията си. Знаете ли, например, какво мислят участниците на последния ви уебинар? Или какви са впечатленията на клиентите от новия онлайн магазин? Проучванията могат да ви предоставят важна информация, не ги пренебрегвайте.

5.Уеб проследване и анализ – Web intelligence, позната още като уеб проследяване или уеб анализ, използва код, добавен на уеб страницата ви, който да събира информация как се използва уебсайта и да записва данни за посетителите на него. Можете да преглеждате кои страници са разгледани, колко време е отделил посетителя на дадена страница, кой е източникът, от който са стигнали до дадена страница и друга ценна информация.

6.Управление на информацията от уебинари позволява ви да интегрирате системите за управление на онлайн събитие, уебинари, уебсесии (например GoToWebinar, WebEx, Eventbrite, Cvent) с платформата за маркетинг автоматизация. ClickDimensions предоставя конектори за платформите GoToWebinar, WebEx, Eventbrite и Cvent. Онлайн семинарите са чудесна възможност за компаниите да се свържат с техните аудитории и да заздравят тези връзки, като същевременно дават на участниците възможността да са информирани, за опциите, които ги интересуват.

7.Управление на SMS кампании SMS маркетингът е един от най-бързите маркетинг канали днес. С него можете да достигнете всеки с мобилно устройство, което има необходимите настройки. Обикновено, SMS съобщенията постигат висок процент на прочитане, което ги прави особено подходящи за кампании с лимитирана за даден период оферта.

8.Асоцииране на точки към потенциалните клиенти включва класирането на потенциалните клиенти на база на това колко заинтересован е  потенциалния клиент от  продуктите/услугите на компанията, каква е верпятността за покупка, в какъв времеви период. На потенциалните клиенти се асоциират различен брой точки, въз основа на това, какво действия предприемат. Например, потенциален клиент, който изтегля електронна книга получава 10 точки, докато този, който посещава страницата с ценова информация на дайта- 25 точки.

9.Маркетинг в социалните мрежи – инструментите в платформите за маркетинг автоматизация дават възможността да насрочвате и публикувате постове, да споделяте в социалните канали, да търсите информация в социалните мрежи за даден контакт и др.

 

Изтеглете електронната книжка за отделните функционалности на ClickDimensions тук: https://goo.gl/UGZ5YY

Ако желаете да научите повече за решението за маркетинг автоматизация ClickDimensionsобадете ни се на 02/ 818 36 63 или info.bg@fts-eu.com

Photocredit: ClickDimensions

Още статии за маркетинг автоматизация:

3 съвета при избор на решение за маркетинг автоматизация

Как да подготвите правилната email маркетинг стратегия за празничните маркетинг кампании?

 

 

Истории на успеха…С Deltek Maconomy Сънфуудс България обработва бързо и ефективно финансовата информация

Накратко за клиента

1459764299spcvuqМакдоналдс, най-голямата верига за бързо хранене, стъпва в България през 1994 г. с  откриването на ресторант във втория по големина град в страната – Пловдив. България е 75-тата страна, в която веригата отваря ресторант.

През 2009 г. Макдоналдс България променя името си на Сънфудс България. Компанията разполага с 42 заведения за бързо хранене в страната.

За проекта:

Основната цел на проекта е да се обработва бързо и ефективно финансовата информация, постъпваща от различни източници,  да има възможност за изготвяне на управленски и финансови отчети по националните стандарти и по US GAAP, да се следи изпълнението на бюджета и да има актуална информация за финансовото състояние на различните обекти.

Решението обхваща изцяло работата на финансовия отдел, където на оперативно ниво всички записи се регистрират едновременно по националните стандарти и по US GAAP и заедно с това се въвеждат и всички необходими нива на аналитичност – обекти, отдели и пр.

Осъществена е интеграция с останалите специализирани продукти, като данните от тях се импортират текущо в Maconomy. Създадени са автоматични схеми за осчетоводяване, които значително намаляват ръчната работа на потребителите и в същото време не ги ограничава ако трябва да се направят някакви промени.

Дълготрайните активи са организирани в отделни групи според изискванията на националните стандарти и на US GAAP, като всички операции с активи се осчетоводяват автоматично по предварително зададени схеми по съответния сметкоплан.

Посредством модула за електронни разплащания ежедневно се следят всички задължения към доставчици и се извършва плащане по електронен път.

Модулът за финансови отчети позволява създаването и поддържането на финансови и управленски отчети с различно ниво на аналитичност както по националните стандартни така и по US GAAP. Достъпът до отчетите е строго регламентиран и се управлява от системата за контрол на достъпа.

С внедряването на интегрираната система за управление на бизнеса Deltek Maconomy  работата на  потребителите значително се улесни, изготвянето на управленските и финансовите отчети става бързо и лесно, а мендижмънта получава актуална информация  за състоянието на цялата компания и за всеки обект поотделно.

Още полезни статии за Deltek Maconomy:

5 препоръчителни практики за успешния финансов мениджър в проектно ориентирани компании

6 предимства на ERP системата за проектно-ориентирани компании

Deltek Maconomy ERP – какви са ползите през погледа на различните служители?

 

Нужна ли е система за управление на информацията и документооборота в компаниите, производители на храни? Вижте добрата практика на производител на сладкарски изделия.

Накратко за клиента:

Компанията Bahlsen е един от водещите производители на бисквити и сладкарски изделия в Европа. Притежава 5 завода в Европа и изнася продукцията си в над 80 страни. Разполага с 2500 служители в цял свят и представителство във Великобритания.

 Управление на качеството и документооборота с M-Files

Служителите в офиса на компанията във Великобритания изпитват трудности да управляват документи и информация ефективно използвайки само мвътрешната мрежа и сложната файлова структура по отдели. Откриването и споделянето на информация отнема време и невинаги води до резултат, тъй като в повечето случаи конкретния служител не знае къде е запазен документа или как се казва точно.

Компанията започва да търси решение, което да позволи на екипа във Великобритания да управлява по -добре информацията и да усъвършенства колаборацията. В допълнение се изисква и решение за управление на качеството, което да автоматизира процесите по качеството и да помогне за по-добрия контрол на документите по време на производствения цикъл.

Гъвкавостта на решението M-Files ECM го откроява още по време на процеса на подбор, тъй като това е единствената система, която може да отговори както на изискванията за управление на документи, така и за управление на качеството. Не са за пренебрегване и лекотата и интуитивността на решението, което позволява потребителите да го харесат и бързо да започнат да фо ползват в ежедневната си дейност.

„С M-Files откриването на информацията и работата в екип е бързо и лесно. Спестява много време и ни позволява да сме по-ефективни“ – споделя Майкъл Нюрнбергер, Технически мениджър в компанията.

Информацията се управлява като се търси „какво”, а не “къде“ е запазено. Това позволява на компанията изцяло да премахне сложните структури с файлове, така информацията се открива много лесно, лесно се споделя и се управлява в цялата организация.

Автоматизацията и работните потоци водят до по-ефективно работно място

Към момента екипът на компанията във Великобритания използва M-Files във всички отдели, за управление на договори, HR документи, записи на клиенти, документи за продукти и други. Преди преглеждането, проверката на документите, като например документи за нов продукт или промени в политиката на компанията са се извършвали ръчно и са представлявали тромав процес.

С M-Files процесите са автоматизирани. Работните потоци се създават много лесно и са трансформирали начина по който се преглеждат и одобряват документи – дори от служителите, които работят дистанционно, а не в офиса.

M-Files трансформира работата в екип и продуктивността

M-Files значително подобрява работата в екип и комуникацията между отделите в Bahlsen. Откриването и споделянето на информация в организацията е много по-бързо и лесно, когато вече няма толкова файлове и папки за преглеждане.

M-Files предоставя стриктен контрол по отношение на правата за достъп до важна информация, и гарантира, че данните ще бъдат достъпвани само от хората с правилната оторизация.

Още статии за M-Files и ползите от нея:

Какво vs. Къде?

Защо да внедрим ECM система? Обясняваме с цифри и факти.

Най-често срещаните 10 трудности при управлението на информация, които лесно можете да избегнете

 

Дигиталната трансформация –какво е? А ще засегне ли и моят бизнес?

Дигиталната трансформация е една от онези думички, които напоследък станаха страшно популярни и е почти невъзможно да не сте чували вече за нея.

Но какво всъщност означава?  И как ще влияе на бизнеса ви?

Едно от последните проучвания на Price Waterhouse Cooper разкрива, че “86% от изпълнителните директори посочват дигиталната трансформация като приоритет номер едно през следващите месеци“. Защо?

Дигиталната трансформация се проявява в случаите, когато компаниите преосмислят процесите си, услугите и продуктите си, използвайки силата на наличните към момента технологии.

Проявленията й могат да са най-различни – от това да се научим да използваме далновидно наличната бизнес информация до нови възможности да се предоставят услуги на глобално ниво.

Потенциалът на дигиталната трансформация:

 1. Преоткриване на ангажираността на клиента

За да се почувстват клиентите ви ценени в свят на дигитална комуникация, е необходимо да използвате наличните данни, за да ги опознаете още по-добре. Така натрупаните в бизнес системите данни за клиентите ще ви позволяват да им предоставяте максимално персонализирана услуга.

 Пример: Медицинска клиника с пациенти от различни етнически групи, вднерява CRM система, която позволява да се:

 • изпращат автоматизирани напомняния за записаните часове на съответния за пациента език, както и да се извести лекаря, дали е необходим преводач по време на прегледа.
 • изпращат известия при настъпило събитие (презаписване на часа, отмяна на часа, непоява на пациента и други).
 • изпрати до пациента кратка анкета след прегледа, относно вниманието и грижата по време на прегледа, нивото на обслужване и др.

 

 1. Взаимодействие с клиентите без граници

Служителите и клиентите вече не са обвързани с локацията, на която се намират. Търговските екипи могат да са разпръснати навсякъде по света. Благодарение на възможностите на т.нар. виртуална колаборация, може да се работи през интернет и с помощта на облачните технологии – чрез портали, споделяне на документи, сайтове на управление на проекти, видеоконферента връзка. Можете да избирате най-добрата опция за своя бизнес, навсякъде и от всяко мобилно устроойство.

Пример: Проектно ориентирана компания ползва портали за проектите, по които работи, за да осигури единна среда за членовете на екипа и клиентите. Един портал например включва:

 • Споделени файлове и работни екрани, за да се отбелязва напредъка по задачите.
 • Дискусии и взаимодействие в реално време;
 • Работни потоци за времето и разходите, за да се минимизират административни забавяния.

 

 1. Допълнително оптимизиране на операциите

Съвременните системи за управление на бизнеса свързват потока от информация и процеси в маркетинга, продажбите, обслужването на клиенти, операциите и веригата на доставки. С единна система, служителите могат да предоставят по-добро обслужване на клиентите и да прекарат повече време в постигането на повече продажби и по-голяма печалба за компанията.

 1. Модернизиране на дейностите по обслужване на клиентите

Обслужването на клиентите бързо се превръща в основно конкурентно предимство за всяка компания. Свързаната информация и системи позволяват на сервизните отдели да оптимизират планирането на графика си, управлението на разервните части и взаимодействието с клиентите. Те вече могат да използват данни, събрани чрез Интернет на нещата (IoT), за да подобрят обслужаването—например подмяната на осветлението в умни сгради, като се избягва спирането на цикъла на работния процес.

Пример: Компания за продажби и монтаж на климатични системи използва свързани решения, за да уведоми техниците, в момента, когато постъпи запитване за монтаж или сервиз, да резервира час в техния график и за да ги насочи по-възможно най-краткия път към дадения обект.

Когато са на място на обекта, техниците имат достъп до наличните резервни части и до тези, които могат да бъдат доставени още на следващия ден. Когато монтажът или сервизната дейност е завършена, клиентът подписва протокола на таблет. Автоматично се генерира фактура, която се издава в главния офис на компанията, дори преди сервизният автомобил да е напуснал обекта.

 1. Нови бизнес модели

Статуквото не е решение за повечето компании. Пред тях се разкриват многобройни нови възможности – от добавяне на нови услуги в портфолиото до комбиниране с други компании при изграждането на нови канали – но застаряващите технологии и системи не могат да поддържат новите посоки.

Новите унифицирани системи са облачно – базирани, свързват счетоводство, финанси, продажби, покупки, склад, връзки с клиенти, достъпни са и лесно се възприемат от служителите, подходящи са за всяка кампaния, независимо от мащаба й.

Новите бизнес приложения позволяват на компаниите да се възползват от data и machine learning, за да се подобри обслужването на клиентите и да оптимизирате операциите. Да се ползва IoT , за да съберат и анализират в реално време данни за по-информирани решения, а и за изготвянето на по-атрактивни оферти и др.

 •  Решения, базирани на данни в реално време

Данните стават по-ценни и от злато. Важното е, обаче, да преодолеете основното предизвикателство, как да превърнете информацията в познание, да разчетете тенденциите, да откроите прогнозите на база на историята от данни.

Модерните системи за управление на бизнеса целят да централизират информацията от цялата организация. По този начин, можете да проследявате резултатите на бизнеса си в реално време, независимо от локациите на отделните бизнес единици.

 1. Различни бизнес системи

Остарелите системи за управление на бизнеса могат да се превърнат в пречка и предизвикателство да развивате бизнеса си. Фокусирайте се върху бизнеса си, а не върху технологиите. Когато работите с коректен партньор с дългогодишен опит, можете да разчитате да намалите сложността и разходите за IT.

Обадете ни се, за да ви разкаже още за дигиталната трансформация на 02/ 818 36 63.

По материали от erpsoftwareblog.com