Фирмите събират голямо количество информация, а ние правим така, че тя да работи за тях

Г-н Станимир Костов, като CEO на ФТС Груп – каква беше миналата 2017 г. за компанията?

2017-та беше добра година както за ФТС България, така и за цялата група. Имаме ръст от почти 30%, като очакванията ни са и през настоящата той да е от същия порядък. Това е така, тъй като интересът към дигиталната трансформация и изкуствения интелект (AI) нараства все повече, а ние се занимаваме точно с това.

Много хора все още сякаш асоциират дигиталната трансформация предимно с безхартиен документооборот. Какво според вас представлява тя?

Дигиталната трансформация е нещо различно за отделните компании в зависимост от това до какъв етап от този процес са достигнали. Има компании, които отдавана са ограничили хартията, имат внедрени ERP, CRM системи, интеграции с банки, доставчици и т.н. При тях развитието е в посока на това стъпките от процесите да бъдат допълнително оптимизирани. Това става чрез анализи на големи обеми данни и изкуствен интелект. Т.е. информацията, с която разполагат компаниите от всички свои системи, да бъде комбинирана с други данни от външната среда и да се дефинират модели, чрез които се правят прогнози. Така се постига ново ниво на оптимизация и трансформация на бизнеса.

В същото време има компании, при които е налице огромен документооборот. При тях първото нещо, което трябва да се направи, е информацията да влезе в някаква система, така че тя да се ползва от всички, като същевременно се контролират правата на достъп и се гарантира, че данните с които се борави са актуални. На следващ етап с нашите BI системи с machine learning модели можем да им осигурим възможност да разполагат с точни прогнози и очаквания за поведението на пазара или на конкретен контрагент.

Няколко пъти споменахте изкуствения интелект. Какво по-точно правите в тази насока?

Еспертизата ни от повече от 20 години е фокусирана върху системите за управление на бизнеса – ERP, CRM, DMS. В момента ги надграждаме. Отчитаме, че клиентите ни събират голямо количество информация и се опитваме да направим така, че тя да започне в по-голяма степен да работи за тях. Не само да управляват и оптимизират транзакциите си, а да минат на следващото ниво – чрез модели, създадени със средствата на изкуствения интелект, да открият допълнителни източници на приходи и да трансформират бизнеса си.

Ако вземем например един клиент от сферата на търговията, то са налице базови данни за продажбите и предлаганите продукти. Ние обаче искаме да стигнем до по-голяма дълбочина на анализа и да добавим фактори като например празнични дни, спортни събития, температура, валежи, снежна покривка и др. Откриването на връзка между подобни фактори и продажбите не само ни дава различен поглед, но и възможност да оптимизираме бизнес модела и да генерираме допълнителни приходи.

Колко процента увеличаване на ефективността, ориентировъчно, може да се очаква от един такъв подход?

Трудно е да се даде общ процент, който да е валиден за голям брой случаи. Най-лесно е да се смята при рутинни дейности, като например работата с документи. Чрез автоматизация е възможно да се спестява време от порядъка на 20 – 40%.

В примера с търговската организация е трудно да се изчисли ефектът, но благодарение на споменатите модели може да се прогнозира коя стока ще с продава повече при промяна на съответните фактори. Ако не разполагаме с нея, то това са пропуснати печалби. И обратното – презапасяването с нещо, което няма да може да бъде продадено достатъчно бързо, е директна загуба. Т.е. ефектът е очевиден. Но най-важното всъщност е, че чрез използването на Advanced Analytics решенията се създава конкурентно предимство и допълнитена стойност за организациите.

Една от тенденциите в момента са т. нар. големи данни (Big Data) и свързаните с тях анализи. Разкажете повече за това какво правите в тази насока.

Започнахме да развиваме проект, наречен FTS Data Sense. Идеята е под това име да включим всичко, което правим в тази област – започвайки от стандартните анализи (BI), продължавайки през по-задълбочените анализи (advanced analytics) и изкуствения интелект (AI). Пример в тази насока са моделите, за които стана дума.

Друг пример е с advanced analytics решения да предложим бързa класификация на огромни обеми от информация. Когато става дума за CRM или ERP система това е лесно, но за неструктурирана информацията, особено за по-големи организации, без подобни решения това би било невъзможно. Очакваме това да е изключително полезно и във връзка с регламента за защита на личните данни (GDPR).

Ние не само помагаме на клиентите ни за създаването на база от познания, но и за използването и – например с чатботове. Така се отговаря на запитвания без да се ангажират хора, които биха могли да се заемат с по-важни и интересни за тях неща.

Изключително високо оценявано от клиентите ни е, че решенията на FTS Data Sense дават сигурност, спестяват време и осигуряват бързина на вземане на решенията и на изпълнение, все неща, които биха могли да определят и бъдещето на една компания.

Друга сфера, в която работите, са облачните технологии. Как гледат българските клиенти на тях? Преди време сякаш имаше известно недоверие…

Да, може да се каже, че през последните години има доста голяма промяна в отношението към облачните технологии. Допреди 2-3 години имаше известни резерви, но в момента всички оценяват предимствата и възможностите друг да се грижи за ИТ инфраструктурата и да осигурява нужните нива на сигурност.

Като партньор на Microsoft предлагаме техните облачни услуги. Съответно всички наши клиенти знаят, че зад услугата стои нужното високо ниво на сигурност и качество.

Може да се каже, че клиентите ни все по-често избират облачни версии на продуктите, с които работим.

Какви облачни продукти и услуги се търсят най-много?

Ние се занимаваме със системи за управление на бизнеса, изискващи сървърна инфраструктура, която обикновено е в офиса на клиента или в център за данни. Сега всички са щастливи тази инфраструктура да отиде в облака или да разполагат с резервна система, която да бъде включена и да замени сървърите в офиса в случай на проблем.

Става все по популярно и използването като облачна услуга на всички системи за управление на бизнеса, които предлагаме. Това е изключително гъвкав и удобен вариант, с високо ниво на сигурност, и в същото време с добър финансов модел, който не изисква големи първоначални инвестиции.

А ако говорим за advanced analytics и изкуствени интелект, то делът на облачните услуги е практически 100%, тъй като ресурсите, които се ползват са в облъка. Това ни позволява да предложим услуга с гъвкав ценови модел, зад която обаче стоят огромно акумулирано познание и милиардни инвестиции.

Какви тенденции очаквате да са водещи през настоящата година?

Растежът на икономиката стимулира все повече организации да предприемат смяна на системите си с такива, които позволят по-голяма оптимизация на дейностите им. Тук причини са както самото разрастване на бизнеса, така и липсата на кадри, която частично може да се реши чрез използването на подходящите информационни технологии.

Регулациите свързани със защитата на личните данни (GDPR) също ще движат инвестициите в ИТ, защото само така организациите биха могли да отговорят на завишените изисквания в тази област.

Друга голяма тема ще е всичко свързано с изкуствения интелект. Полезният ефект, който носят тези технологии ще става все по-очевиден и усещан от организациите.

* Материалът е публикуван в списание CIO

 

Ще се радваме да Ви разкажем повече за последните си проекти, с които помагаме на клиентите си по пътя на дигиталната трансформация. Свържете се с нас на 02/ 818 36 63 или ни пишете на info.bg@fts-u.com

Защо на компаниите от ХВП е нужно BI решение?

BI решенията имат за цел да превърнат съществуващите данни в организацията в информация, която може да бъде интерпретирана и да води до вземането на най -правилните решения. В този смисъл от това до голяма степен зависи посоката, в която ще развивате компанията си.

Превръщането на информация минава през изграждането на определени модели и последващото им визуализиране в различни, интерактивни отчети и анализи. Това, което прави BI толкова уникално е възможността да се комбинира информация от различни източници, както вътре в компанията от ХВП, така и от външната среда.

BI решението ще ви позволи да анализирате бизнес процесите в организацията и да предприемете нужните мерки, за да ги оптимизирате, ако е нужно. По този начин разполагате с необходимата информация, да вземате решения относно поръчката на дадени суровини и съставки, управлението на производствения процес, начина по който, наличностите могат да бъдат планирани и контролирани и разбира се правилната дистрибуция на готовите продукти.

Прецизно избраното BI решение от доставчик с нужните опит и познания, ще ви погне да вземате решение и относно корпоративната си стратегия за дългосрочно развитие. По-лесно ще можете да определяте кой пазар е най-интересен и с най-голем потенциал, как производството да бъде управялвано по най-ефективния начин, как може да се оптимизират логистичните дейности и коя извадка от клиенти носят с най-високи приходи.

Всъщност от отговорите на всички тези въпроси до голяма степен зависи и успехът на дадена компания.

Както вече споменахме, BI решението ще анализира информацията, която вече е налична във вашата компания, както и външна такава. Тази информация, може да бъде взета от вашият бизнес софтуер, който вече използвате, или ако не разполагате с ERP решение, от другите финансови, счетводни или складови програми с които работите.

BI на всяко ниво

На BI решенията обикновеното се гледа като на инструмент за топ мениджмънта в по-големите компании, но това не винаги е така. Може да бъде много полезен и при вземанeто на решения на средно и оперативно ниво в компанията. Всички стъпки в процесите по контакт с клиента, оценка на финансовите резултати, разрешаване на проблеми в логистиката и в производството могат да бъдат улеснени от едно BI решение, именно заради неговата мултифункционалност и това, че ползва информация от различни източници.

Ако искате да научите повече за ползите, които Power BI решението може да донесе на компанията ви – свържете се с нас за демонстрация на 02/ 818 36 63 или info.bg@fts-eu.com

9 предимства на Office 365 for Business

Чудите се дали Office 365 наистина е подходящ за Вашата компания? Отговорът е ДА.

Office 365 е много повече от набор от инструменти. Това е напълно нов начин на колаборация. Ето и 9 причини да обмислите да използвате Office 365 в своята организация.

 

1. Безупречна интеграция с инструментите, които вече познавате
Office 365 работи безупречно с програмите, които вече познавате и използвате, като Outlook, Word, Excel, OneNote, Publisher и PowerPoint.

2. Можете да разчитате на него, независимо от външните обстоятелства

Ако системата ви е на локален сървър във Вашият офис, то при пожар или наводнение резултатът ще бъде- без данни, без сървъри и без уебсайт. Ако качите данните си в облака, всички бизнес документи и приложения, като email, например, винаги ще са налични и няма да сте зависими от външните обстоятелства.

3. Достъп по всяко време, от всяко устройство

Microsoft Office 365 осигурява достъп през уеб до email, важни документи, контакти, и календар на почти всяко устройство—включително настолни компютри, Macintosh компютри, iPhone устройства, Android усройства и BlackBerry устройства. Дава ви възможност да ръботите където и когато изберете, за да можете да отговаряте на важните запитвания, независимо къде се намирате.

4. Предвидими месечни разходи

При Office 365 има няколко гъвкави ценови плана, които ви позволяват да увеличавате или намалявате броя на потребителите, които са ви необходими към дадения момент.

5.  Започвате да работите с него лесно и бързо
Office 365 можете да започнете работа веднага.

6. Решения за електронна поща, работа в екип и за онлайн срещи
Възползвайте се от характеристики като 50GB mailbox, който позволява и прикачени файлове до 25MB, календар, контакти, онлайн срещи, бързи съобщения и др.

7. Сигурност
Сигурността е приоритет на Microsoft. С Office 365, можете да използвате същите системи, използвани от Microsoft и от други компани иот цял свят, които помагат да се защити email комуникацията, документите и мрежите. Тези системи сканират вашите съобщения и документи за spam и зловреден софтуер 24 часа на ден, 7 дни в седмицата.

8. Без необходимост от специални IT познания

Администрацията на Office 365 е предвидена за организации без IT служители, тъй като лесно можете да настройвате и използвате различните характеристики, които  ви помагат да се фокусирате върху бизнеса си не върху технически детайли.

9. Гъвкаво решение за компании, които са с бърз растеж

С Office 365, получавате различни ценови опции, които ви дават възможност за гъвкаво да планирате колко потребителя и услуги да добавяте или изключвате.

Искате да получите повече информация за ценовите планове на Office 365  – свържете се с нас на +359 2 818 36 63 или info.bg@fts-eu.com

Microsoft Dynamics NAV 2018 -и така, кое е новото?

На 1 Декември 2017г. Microsoft Dynamics NAV 2018 бе представен пред широката публика.

Какво е Microsoft Dynamics NAV?

Открийте как NAV може да Ви бъде полезна, като ни се обадите на 02/ 818 36 63 или ни пишете на info.bg@fts-eu.com

Новостите в NAV 2018

 • Настройки и конфигуриране  – Нови опции са добавени за ролите на Business Manager и Accountant. От списъка с дейности, можете да отваряте страници за настройки.
 • Задачи – Можете да създавате задачи, които да напомнят за действия, които трябва да изпълните. Задачите могат да се отнасят, както за вас, така и за някой друг в организацията.

 

 • Преконфигурирани отчети в Excel – Ролите Business Manager и Accountant имат нова опция за Excel Templates. От там можете да избирате преконфигуриранияотчет, който после можете да отпечатате директно от Excel.

 

 

 

 • Още по-бързо обработване на заявки, фактури и кредитни известия 

 

Детайлна информация за новостите в Microsoft Dynamics NAV 2018 – What’s New in Dynamics NAV 2018

Тази версия съдържа много на брой малки промени, което се превърна в тенденция в последните няколко версии. Промените могат да бъдат обобщени в две групи: подобрения в системата и интеграция с Office.

 • подобрения в системата

 • интеграция с Officе

 

Лесно можем да организираме демо на NAV 2018 и да разкажем за последните си проекти за клиенти в България – обадете ни се на 02 / 818 36 63 или ни пишете на info.bg@fts-eu.com

 

6 въпроса, които са важни при избора на CRM система

Изборът на подходяща за Вашата организация  CRM система, може да се окаже предизвикателство. Преди да пристъпите към процеса на сравнение на различни решения, си струва да отделите време за да дефинирате и изискванията си към системата.

Като част от подготовката, препоръчваме да обсъдите следните 6 важни въпроса:

1. Кои задачи искате да автоматизирате със CRM системата?

Често срещана причина за инвестиция в нова CRM система е необходимостта от по-голяма автоматизация. Това ще спести времеемките, изискващи много ресурси рутинни задачи. Някои примери за това са изпращането на автоматизирани кампании при важни събития, рутинни задачи и др.

2. Какви процеси ще управлявате със CRM системата?

Всички CRM системи са предназначени да помогнат на компаниите да управляват връзките си с  хора и компании, да проследяват продажбите и да организират ежедневни задачи.

Ами другите процеси, които искате да управлявате? В зависимост от бизнеса ви това може да включва управлението например на : Събития, Проекти, Продукти, Задачи, Приложения, Медицински записи и недвижими имоти.

3. Към каква CRM система сте се насочили – on-premise или в облака?

Избирайки облачно решение ще избегнете разходите, асоциирани с инвестицията в on-premise варинат, който включва софтуер, ъпгрейди, сървъри и админситрация, разходи з аперсонал. С облачното решение потребителите започват да работят по-бързо с новите характеритики и модули в системата.

От друга страна, при система on-premise ще заплатите по-високи разходи в началото на проекта, но няма да дължите абонаментни такси.

4. Ще разделяте ли внедряването на системата на отделни фази?

Препоръчително е да започнете с част от проекта и постепенно да добавяте функционалности.

5. Имате ли специфични изисквания според индустрията, в която работите?

Някои CRM решения са специфични за дадени индустрии. Например застрахователна дейност, образование или здравеопазване.

6. Какви други ресурси желаете да интегрирате със CRM системата?

Освен Microsoft Office приложенията, вероятно ще искате да интегрирате CRM системата и с други ресурси, включително:

 • вашата уеб страница
 • счетоводен софтуер
  • онлайн уеб-портал, където клиентите могат да заявят различни услуги и да следят статуса на поръчката си
  • платформа за електромнна търговия
  • други приложения за e-marketing, Sharepoint

Ние от ФТС ще се радваме да отговорим на въпросите ви и да ви консултираме в избора и внедряване на най-добрата CRM система за Вашата организация.

Моля, свържете се с нас – за кратка демонстрация  или повече информация на 02/ 818 36 63 или info.bg@fts-eu.com

 

Още полезни статии:

Как да впечатлите клиентите с помощта на Microsoft Dynamics CRM и ClickDimensions?  

Kога е време да изберете CRM?  

CRM – или как да премахнем пропастта между маркетинга и продажбите?

 

Финавиа – финландската компания за ръководство на въздушното движение използва M-Files за по-добро управление на информацията в организацията

Финавиа е публична компания, изцяло държавна собственост на Финландия. Тя отговаря за предоставянето на безопасни и висококачествени авиационни услуги. Организацията също така поддържа и развива мрежа от различни летища на територията на страната. Отговаря и за поддържането на летищните терминали и писти, както и за системите за охрана и контрол на летищата.

Финавиа има три подразделения: LAK Real Estate Oyj, която отдава под наем бизнес помещенията на летищата; Airpro, която осигурява наземните услуги и услугите по сигурност и охрана и RTG Ground Handling Oy. Финавиа притежава и Avia College, единственият обучителен институт във Финландия, който предоставя обучения за базова квалификация в контрола на въздушното движение.

От особено значение е да се осигури безопасността и качеството на авиационните услуги. Поради тази причина, систематичното управление на информацията, инструкциите  и документацията свързана с тези услуги е е от неимоверно значение.

Началото е с 20,000 потребителя. Оперативните дейности на компанията се следят внимателно  чрез периодични одити и други качествени мерки. Поради тази причина всички ръководства, документи с инструкции и друга важна оперативна информация трябва да бъде актуална и достъпна и проследима от всички потребители.

През 2015г., Финавиа избира системата за управлвние на документи и информация M-Files да управлява всички тези функции.

“Искахме да заменим старата си документна система, но и да надградим със система за управлени на информацията и съдържанието. Вче се бяхме запознали с M-Files преди няколко години. Уверихме се, че M-Files е лесна за използване и потребителите бързо свикват да работят с нея.” споделя Heli Mäkinen,IT Systems Specialist, който отговаря за внедряването на M-Files във Финавиа.

До средата на юни 2016, M-Files вече работи в съотвествие с очакванията на Финавиа а към момента вече почти 20,000 служителя в компанията използват M-Files.

“Документите се съхраняват в M-Files и са достъпни за 2,000 служители на Финавиа и още 2000 служителя на свързани фирми. Документите в M-Files могат да бъдат достъпвани и от още 15 000 представители на компании, които работят на летището или във властите“ казва Mäkinen.

Например, строителството на нов терминал на летището в Хелзинки започва през 2014 и ще приключи през 2020г. Цялата информация за строителството може да се намери в M-Files.

Друг начин, по който Финавиа използва M-Files в ежедневната си дейност е процесът по издаване на становища по възникнали оплаквания. Клиентите могат да използват уебсайта на Финавиа, за да кандидатстват за становище – когато формата е попълнена онлайн, тя веднага се запазва в M-Files и се изпраща за становище, след което M-Files автоматично инициира свързаните работни потоци.

Финавиа използва M-Files за управлението на документите и регистриране на различни машини и оборудване. Включени са всички машини и оборудване, които да притежавани, отдавани под наем или взети под наем от Финавиа, например транспортни средства, снегорини, автомобили, снегопочистващи машини и др. Всяко оборудване е свъзано към специфично летище на Финавиа. M-Files служи като регистър и системата осигурява информация  за описанията и изображения. M-Files предоставя директен достъп до отчетите за портфолиото от оборудване, с информация колко машини са налични на всяко летище.

M-Files съхранява също всички официални ръководства за летищата, процедури по безопасност и управление на въздушното движение. Avia College също управлява всиките си документи в M-Files.

“С M-Files, можем да сме сигурни че документите са в ред и че всички служители могат лесно да намират информацията от която се нуждаят.” споделя Heli Mäkinen.

M-Files помага на Финавиа да гарантира, че документите са актуални. Важните документи като ръководства трябва да се проверяват всяка година. Когато документът е на година, M-Files автоматично се свързва с автора му и изисква одобрение на документа или модификации за актуализирането му.

Финавиа управлява огромен обем от документи свързани с операциите, включително ръководства и регулации. Функционалността за версионен контрол в M-Files позволява лесно да се сравняват стари версии на документите с новите веднага -и когато периодът на валидност приключи, документът автоматично се скрива и не се показв апри търсене.

 “Автоматизирането на дейностите, което ни даде M-Files ни гарантира, че всички документи, които са важни за нашите операции са актуални и лесно можем да ги достъпим. Това прави работата ни много по-ефективна,” казва Mäkinen. “В момента тече процес по трансфер на архива на финансови документи в M-Files. Обмисляме още няколко възможности в M-Files, които ще ни помогнат да автоматизираме някои специфични ръчни процеси.”

“M-Files ни позволява и лесно да прехвърляме съдържание от email в системата, като по този начин можем да запазим всяко парченце информация свързана с даден кейс на едно място. Това ни спестява много време – дори се запитахме, защо не сме започнали да позлваме M-Files по-рано,” усмихва се Mäkinen.

Още за M-Files:

Най-често срещаните 10 трудности при управлението на информация, които лесно можете да избегнете 

Защо да внедрим ECM система? Обясняваме с цифри и факти.

Как M-Files улеснява процеса на управление на договори в организацията?

Истории на успеха: Светлин Пешев, изпълнителен директор на WTO за пътя на внедряване на ERP решението NaviTrans

Уърлд Транспорт Оувърсийз България ЕООД е водеща спедиторска компания в България, основана през 2001 година. Компанията е лидер в морския и въздушен товарен транспорт в страната със собствени офиси в София, Варна, Пловдив и летище София. Компанията е една от най-бързо развиващите се спедиторски компании в Източна Европа със свои представителства в България, Сърбия, Словения, Хърватска и Румъния.

-Г-н Пешев, защо мениджмънтът на Уърлд Транспорт Оувърсийз (WTO) реши да се довери на ERP решението NaviTrans?

Няма да крия, че не беше лесно да стигнем до това решение. Внедряването на нова система за планиране и управление на ресурсите е решение, което трябва да се обмисли внимателно, тъй като това оказва влияние както на процесите и ресурсите на фирмата, така и на цялостния ни облик и на готовността ни за бъдещи промени (инвестиции, партньорства, органичен растеж и т.н.). В този смисъл не бива да забравяме, че WTO разполага със собствени офиси зад граница и едно решение би следвало да бъде лесно „конвертируемо” в чужбина. За крайния ни избор надделяха следните фактори: първо, NaviTrans е вертикално решение, базирано на популярното Microsoft Dynamics Nav. В продукта е заложено ноу-хау ( know-how) на водещи спедиторски компании, главно от централна и Северна Европа. По този начин ние инвестираме в нова ERP система и същевременно получаваме набор от добри практики за работа от водещи компании в отрасъла, тествани многократно и усъвършенствани през последните години. Второ, продуктът, на който се спряхме, е напълно съвместим и добре „сработен” с всички продукти на Microsoft.

Същевременно, NaviTrans и неговата платформа дават почти неограничени възможности за интеграция с други ERP решения на наши партньори – клиенти, агенти и доставчици. Това значи, че можем лесно да „свържем” нашите системи чрез т.н. EDI (Electronic Data Interchange) връзка и така да „преливаме” информация между тях в реално време. Помислете си какви невероятни възможности за подобряване на качеството на услугата и повишаване на ефективността се откриват по този начин.

И още нещо, NaviTrans позволява генерирането на многобройни автоматизирани отчети, които ни дават информация както за резултатите на фирмата (нещо стандартно за повечето подобни решения), така и за работата на процесите. Последното е изключително важно, защото по този начин научаваме не само какво, но и как сме го постигнали. Така можем да оптимизираме процесите, което в дългосрочен план значи по-добро качество на услугата и по-голяма предвидимост за клиентите ни.  

 

– Колко време продължи подготовката за въвеждането на системата в действие? Как на практика се случи това?

Активната подготовка за внедряването на новата ERP система продължи малко повече от 6 месеца. Ще посоча най-важните стъпки според нашия опит.  Първо, целите и сроковете на проекта бяха набелязани заедно с номинирания изпълнител ФТС България. Определихме ключови потребители, които да партнират на изпълнителя за настройките на отделните работни модули на продукта. Съвместно с него изготвихме вътрешно-фирмени наръчници за служителите. След това дефинирахме и необходимите управленски отчети.

Внедряването беше поетапно, като стартирахме с финансово-счетоводния модул. Съвместно с доставчика ни на уеб-базирани решения изготвихме допълнителен модул за електронна търговия. Това накратко представлява интерактивен обмен на информация с клиентите ни в реално време чрез нашия уеб-сайт. Накрая, след внедряването беше изготвен съвместен протокол за приемане на продукта. Бяха също набелязани следващите стъпки, напр. изграждане на система за автоматичен обмен на информация с наш основен доставчик. Разбира се, не можем да претендираме, че нашият подход е най-верният. Предполагаме, че всяка компания трябва да построи своя план според своите ресурси и времеви параметри.

 – Какви промени в организацията на работата в екипа на WTO бяха направени в процеса на внедряване и каква помощ получихте от експертите на ФТС България ООД?

– Промените са много и това беше търсено от наша страна. Основните ни цели бяха уеднаквяване на процесите и сроковете за обработка на пратки между офисите на WTO, единна система за комуникация (вътрешна и външна), добре структуриран документооборот и, не на последно място, добра финансова отчетност. Преходът не беше лек и основната тежест падна върху нашите служители, които трябваше да се погрижат турбуленцията от промяната да остане под повърхността, така че да не пренесем нищо от нашия временен дискомфорт върху клиентите и доставчиците ни. Консултантите на ФТС България бяха неотлъчно до нас през целия път, който извървяхме.

 – Трудна ли беше адаптацията на служителите към работата с нея?

– Всяка промяна в една организация е трудна. В нашия случай мащабът на промяната (на практика всички процеси във фирмата бяга засегнати) не направи нещата по-лесни. Очакваме процесът на адаптация да продължи минимум 6 месеца след окончателното внедряване и считаме това за нормално.

 – Трудна ли беше интеграцията с другите софтуерни системи, които използвате? А със системите на Вашите партньори?

– Една от целите ни беше да намалим употребата на локални IT решения до минимум и да опитаме да покрием поне 90% от информационната си обезпеченост с Microsoft Dynamics NAV и съответно NaviTrans. Само така можехме да постигнем желаните подобрения на продуктивността и стандартизация на процесите, които целяхме. Мисля, че сме на прав път. Вече сме планирали изграждането на система за автоматичен обмен на информация с наш основен доставчик, което ще облекчи съвместната ни работа и ще подобри качеството и своевременността на информацията за нашите клиенти.

 

Интервюто е поместено в сп. Логистика

CRM – или как да премахнем пропастта между маркетинга и продажбите?

Това не е нещо ново. Разминаването между отделите по маркетинг и продажби много често довежда до некачествени лийдове, маркетинг дейности без фокус и резултати, които гневят мениджърите.

Обикновено търговците се сърдят, че лийдовете, които получават от меркетинг отдела, не са особено квалифицирани, докато, от своя страна, маркетинг отделът настоява, че търговците трябва да се трудят по-усърдно. Тогава как компаниите да преодолеят пропастта между тези два отдела, за да постигнат целите си?

Отговорът се крие в цялостната, свързана CRM система.

Но нека първо се опитаме да разберем предизвикалствата пред екипите, за да оценими решението, което можем да открием в CRM системата.

CRM за маркетинг отдела

Комуникация с клиентапроблемът:

Една от причините, заради които маркетинг специалистите често усещат натиск от търговците е, че им е трудно да сегментират аудиторията и като резултат успяват да изпратят само общо комуникационно послание, което не отговаря на потребностите на получателите, нито показва решение на техните проблеми.

Комуникация с клиентарешението:

CRM системата помага на маркетолозите лесно да сегментират и филтрират по голям брой фактори, – от местоположение или етап на покупка до предпочитания. Така кампаниите са много по-целенасочени, посланията са много по-ясни и конкретни, а броят на отписалите се -незначителен. По този начин маркетолозите остават проактивни в генерирането на нови потенциални клиенти и квалифицирането им до момента , в който са готови да бъдат пренасочени към търговския отдел.

Microsoft Dynamics 365 се интегрира с много приложения за маркетинг автоматизация, като ClickDimensions и Dotmailer, които помагат да се сегментират маркетинг списъците и да се инициират автоматизирани маркетинг кампании, които се стартират в зависимост от действията на конкретния потенциален клиент, като изтегляне на PDF, регистрация за събитие или абониране за бюлетин.

Маркетинг ROI – проблемът:

Често маркетинг отделите, се оплакват, че не получават необходимите финансови ресурси, за да изпълнят адекватно маркетинг плановете, но това се дължи в голяма степен на невъзможността да представят резултатите от дейностите си и техния ROI. От своя страна търговските екипи трудно разбират маркетинг усилията и като резултат , пропастта между двата отдела- расте. Така, маркетинг отделите може да не получават достатъчно ресурси, за да генерират достатъчно като количество и качество лийдове, същевременно търговците не успяват да постигнат заложените резултати.

Маркетинг ROI –решението:

Благодарение на инструментите за задълбочен анализ и проследяване в реално време, CRM система с вградено решение за маркетинг автоматизация означава, че маркетолозите ще могат акуратно да следят резултатите от всяка една маркетинг кампания и да коригират стратегията си и разходите (ако е необходимо) навреме. Детайлната информация, която е налична, като например конверсиите, посещенията на сайта, които са произлезли от дадена email маркетинг кампания, позволява по-голяма прозрачност за успеха на дадена кампания.

Използвайте Microsoft Dynamics 365, за да проследявате източниците на лйдове и възможности и иползвайте тази информация, за да разберете кой канал и кампания се е оказал най-ефективен.

 

CRM за търговските екипи

Управление на пайплайнапроблемът:

Без модерна и мобилна CRM система, търговските екипи ще се изправят пред предизвикателството да следят възможностите в пайплайна в реално време. Това, от своя страна води до услилия, вложени в грешната посока и пропуснати сделки. Както и до невъзможност търговците да върнат обратна връзка на маркетинг отдела, кои лийдове са най-квалифицирани.

Управление на пайплайнарешението:

Модерната CRM система позволява на търговците да сключват сделки от своето мобилно устройство, да разполагат с реална информация по всяко време, независимо къде се намират. Това води до нарастване на ефективността и повече сключени сделки.

Microsoft Dynamics 365 и Power BI предлагат различни табла, които покриват всеки аспект на търговския процес включително прогрес по различните сделки, обобщен вид на пайплайна, топ клиентите и сделките с най-голям процент възможност за затваряне.

Дублиране на усилиятапроблемът:

Таблиците в Excel вече не са адекватен метод за съхранение на информация за лийдовете и сделките. Компаниите се развиват, успоредно с това и необходимото количеството потенциални клиенти, които да помогнат за сбъдването на бизнес целите на компанията.

Без ефективна CRM система е възможно отделните търговци да работят по едни и същи потенциални клиенти – или да им изпращат съобщения, които не са релевантни за етапа от клиентското пътуване , на който се намират. Резултатът – недоволни клиенти и липса на координация между маркетинг и търговските екипи.

Дублиране на усилията – решението:

CRM системите осигуряват на търговците незабавен достъп до цялата история със взаимодействията на всеки контакт, включително попълнените регистрационни форми, активните лийдове, предишни поръчки, история на цялата комуникация. Достъпът до пълната картина минимизира възможността търговецът да направи грешка с обаждане до контакт, с който колегата му вече е разговарял ил ида изисква информация, която вече е подадена.

Резултатът? По-ефективен маркетинг, по-щастливи клиенти и повече продажби. 😊

Ако планирате смяна на CRM системата или ако вече използвате Dynamics 365, свържете се с ФТС (02- 818 36 63 или info.bg@fts-eu.com), за да научите повече как помагаме на компаниите да премахната пропастта между маркетинг и търговските екипи.

Photocredit: Shutterstock

7 причини да се регистрирате за семинара за M-Files и GDPR

1.Информацията в организацията Ви се съхранява в различни папки, на различни компютри и никой не знае коя е последната коректна версия на документа;

2. Хартиените документи забавят много бизнес процеси, което се отразява на производителността и на приходите на компанията Ви;

3. Разполагате със система за управление на документи, но тя е остаряла и не се интегрира с останалите системи в организацията;

4. Необходима ви е система за управление на договори и информация, но не искате да затруднявате служителите с обучение за нова система със сложен интерфейс;

5. Информацията, данните с които разполагате от различните отдели са „заключени“ – не можете да извличате ценни бизнес изводи, BI отчети, нито да изградите прогнози за бъдещи периоди;

6. Търсите вариант да управлявате лесно правата на достъп до различни документи на различните служители;

7. Искате да разполагате с надеждно ИТ решение, което да ви помогне да посрещнете предизивкателствата на GDPR регламента за защита на личните данни.

Виж повече информация за семинара за GDPR и M-Files