8 предизвикателства в управлението на информация в организацията, с които M-Files ECM ще ви помогне да се справите

 1. Прекалено много, неструктурирана информация

Ако цари истински хаос в съдържанието, което съхранявате и управлявате в организацията, не е възможно да откриете нужния документ в точния момент, а не по-малък проблем е дублирането на информация на компютрите на различните служители.

 1. Защита и сигурност на конфиденциалната информация

Срещате трудности при съхраняването и защитата на конфиденциална информация и осигуряването на права за достъп на служители с различни роли.

 1. Споделяне и работа в екип

Търсите начин сигурно да споделяте файлове с бизнес партньори и клиенти.

 1. Липса на връзки между информацията в различните системи в организацията

Използвате различни системи, приложения и хранилища (мрежови папки, SharePoint, email, ERP, CRM, DMS и др) и поради тази причина много от информацията остава „затворена“ в конкретната система, където е съхранена, трудно я споделяте с останалите си колеги, трудно я прехвърляте от една система в друга.

 1. Критична информация остава „заключена“в границите на електронната поща

Оказва се, че е истинско предизивикателство да управлявате информация, която се съхранява в мейлите, които получавате или изпращате от електронната си поща. Изпитвате трудности при управление на съдържанието в изпращаните/ получаваните мейли.

 1. Автоматизиране на задачи в офиса

Съществуват бизнес процеси за управление на оинформацията в организацията, които са в голяма степен неефективни, някои от тях все още са изцяло „на хартия“, не са автоматизирани  рутинни задачи, които биха намалили риска от грешка и биха освободили време на служителите.

 1. Регулации и съответствие

Индустрията, в която работите има специфични регулации за съответствие, които засягат и начина на управление на информацията, съществуват ограничения за правата на достъп на различните роли служители в организацията. Срещате предизвикателства при архивирането и повторното използване на различните документи.

 1. Възприемане на системата и готовност за работа от страна на служителите

Служителите не са склонни или срещат трудности да свикнат с нов интерфейс на ново ИТ решение.

Повече за решението за управление на документи и информация M-Files – разгледайте тук: http://www.fts-eu.com/m-files/

 

Уебинар “Advanced Analytics за транспортни и логистични компании”

28 Септември 2018, 11:00 часа

Ако управлявате транспортна или логистична компания, знаете по-добре от всеки друг по света, че времето, скоростта и ефективността са определящи за успеха на организацията Ви.

Базирано на Microsoft Business Analytics stack, решението на ФТС – Advanced Analytics за транспортни и логистични компании – ще помогне да ускорите бизнес процесите и да проследявате ключовите показатели за ефективност, както и да изпробвате what-if сценарии за оптимизация на разходите и да генерирате различни прогнози за бъдещи периоди.

Клиентите на FTS Advanced Analytics споделят, че решението им позволява по-детайлен поглед върху дейността на компанията, както и възможността да проследяват тенденции, да реагират  незабавно при различни обстоятлества, както и да вземат най-добрите бизнес решения.

 

Регистрирайте се тук

 

* Продължителност 30 минути. Уебинарът ще бъде на английски език. За да се включите, ще ви бъдат необходими само компютър, слушалки и добра интернет връзка.

 

Клиентите ни споделят …„Power BI оптимизира работата ни многократно“- Ивайло Цанов, мениджър проект в Транспрес

 

Ако желаете допълнителна информация за Advanced Analytics за транспортни и логистични компании – свържете се с нас на 02/ 818 36 63 или info.bg@fts-eu.com

D365 Business Central vs Dynamics NAV -кои са приликите и разликите?

Microsoft Dynamics 365 Business Central e новото ERP решение на Microsoft за малки и средни компании.

Business Central първоначално бе обявен под работното име Dynamics 365 Tenerife и към момента се предлага само като SaaS (Software as a Service) решение. Понеже Business Central разполага с почти същите функционалности, които вече познаваме в Dynamics NAV, някои го наричат още “NAV в облака”.

Предимствата на Business Central

С Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 Business Central) получавате същите стандартни функционалности, както при Dynamics NAV (Navision) и директна интеграция с D365 Sales (Microsoft CRM), Office 365, Power BI, и др.

Microsoft описва D365 Business Central като ‘бизнес решение всичко в едно’, което ви помага да оптимизирате бизнес процесите в компанията си и подобрява взаимоотношенията с клиентите.

Business Central е създаден на база на следните три предимства:

 • Без граници – добрата интеграция между отделните приложения от линията Dynamics 365 гарантира бизнес без граници – организация, в която можете свободно да споделяте данни и да работите по-ефективно.
 • Гъвкавост – Dynamics 365- е гъвкава бизнес платформа, която може да се адаптира според бизнес нуждите на организацията по отнощение на мащаб и комплексност.
 • Най-ценното – резултати, тенденции, прогнози  – Интеграцията с Power BI и възможността да се използват Azure Intelligence инструменти (например Cortana за прогнози), гарантират способността да виждате не само крайните резултати, но и тенденциите и прогнозите, коеото е от собена важност за един успешен бизнес.

 

Кои точно са разликите между D365 Business Central и Dynamics NAV?

 

Функционалностите

Както и при NAV, функционалностите в D365 Business Central се делят на два така наречени ‘пакета’, Essentials и Premium. ‘Essentials’ кореспондира на NAV ‘Starter Pack’, а ‘Premium’ кореспондира на NAV’s ‘Extended Pack’.

Достъп

На компютър Business Central се достъпва през уеб клиент чрез браузер, на мобилни устройства, можете да достъпвате Business Central от приложение, което си изтегляте. От друга страна, можете да използвате Dynamics NAV и локално на компютъра си, но и  да достъпите решението онлайн през браузър. Ако използвате мобилно устройство или таблет, има приложения и за Dynamics NAV.

Лицензиране

Business Central се лицензира с абонамент на месечна база, като можете да плащате само за поименни потребители.

 

Опции за хостинг

Business Central е SaaS решение и се хоства в Azure на Microsoft.

С Dynamics NAV, разполагате с опцията както да внедрите решението в Azure, в частен дейта център или локално на ваш сървър.

Двете решения са много подобни, но при Business Central има някои минимални промени, които са взети като допълнителни мерки за сигурност, поради ползването му като SaaS решение. Промените касаят достъпа до някои файлове на сървърите както и достъпа до някои системни таблици.

 

Разширена функционалност

Business Central позволява да инсталирате ектеншъни, разработени от ISV (Independent software vendor) партньори директно от Microsoft AppSource. По този начин, можете да разширявате функционалността и бързо да тествате нови опции, съответно бързо да деинсталирате add-on приложението, което не върши работа, както сте очаквали.

Тази възможност не съществува при Dynamics NAV. От друга страна, с NAV можете да къстамизирате функционалността на решението, според изискванията на своята компания и да разработвате модули, за да разширите функционалността на решението.

 

Ъпдейти

Business Central се обновява постоянно, не е необходимо да чакате за обявяването на новата версия, както ни беше познатио при Dynamics NAV, Business Central се ъпдейтва на месечна база.

 

Кое решение да изберете все пак?

И двете системи – Business Central и Dynamics NAV са предназначена за малки и средни компании.

Но D365 Business Central е особено атрактивна по отношение на цената за по-малките компании, които са надраснали счетводния софтуер, който използват и се нуждаят от истинска ERP система.

Dynamics NAV, от своя страна е подходящ за компании с комплексни изисквания, където се изискват къстамизации и допълнителна функционалност,  както и за тези, които държат на on-premise решение.

Ако желаете да разкажем повече за Dynamics NAV или D365 Business Central – свържете се с нас на 02 818 3663 или info.bg@fts-eu.com

 

Какви са рисковете един CRM проект да се окаже неуспешен или как да привлечете потребителите на своя страна в началото на проект за новa CRM система?

Лошото възприемане от страна на потребителите се посочва като основна причина, поради която някои CRM проекти се провалят.

Когато през 2016 г. Forrester Research прави проучване сред компаниите за най-големите проблеми, които са имали при въвеждането на нова CRM система, почти 40% от респондентите заявяват, че техните проблеми са били свързани с хората,  потребителите, които трябва да усвоят работата със съответната CRM система.

Като се замислим, това не е изненадващо. Служителите се чувстват комфортно, когато работят със системи, които познават и са разучили много добре. Това може да има някои ограничения, но потребителите проявяват творческа изобретателност, така че работата да бъде свършена. И макар, че това може да отнема време и да е трудоемко, от гледна точка на служителите всичко работи – и „…ако не е счупено – защо да го коригираме?“

После неочаквано им се представя нов бранд CRM система, която им се описва бляскаво с няколко часа обучение и трябва да продължат да работят с нея. Внезапно „правилата на играта“ се променят. Трябва да започнат да работят със система, която не са искали, не са били достатъчно обучени за работа с нея или трябва да се научат за много кратко време.

Не е чудно, че мнозина се връщат към стария начин на работа или изобщо отказват да играят тази игра.Твърде често предизвикатествата, пред които са изправени служителите, свързани с усвояването на новата CRM система са подценени. Планирането на обучение на някои от потребителите при свършен факт не е достатъчно.

Ето някои от най-важните препоръки, за да привлечете от самото начало всички потребители за новата CRM система.

 • Включете потребителите от първия ден

За да може всяка CRM система да се счита за успешна, тя трябва да отговаря на нуждите на своите потребители. Когато за пръв път започнете  да дефинирате своите CRM изисквания, е важно да говорите с хората и екипите, които в крайна сметка ще използват новата система. Успешното внедряване на CRM система не е отделно решение. Става въпрос за обединяване на на различни екипи още от самото началото, които да обсъждат как информацията да се влее безпроблемно в новата система. Това ще  помогне да се очертаят ключови процеси и да се съгласуват дефиниции и условия между екипите – например отдел продажби може да имат различна гледна точка относно харектеристиките на ‘lead’ сравнение с колегите им от маркетинга.

 • Ползите от CRM за отдел Продажби

Още в начален етап, когато говорите с ключовите потребители, посланието трябва да е: „Ние въвеждаме нова система, която да улесни работата ви”. Покажете на служителите си с думи и действия, че техния принос в този начален етап ще бъде решаващ за подсигуряването на ползите от системата. Например, демонстрирайте как системата ще спести време и усилия. Задавайте въпроси – ще бъде ли полезно да можете да “виждате” веднага цялата фуния за продажби, без да се налага да отделяте часове за събиране на тази информация от различни източници?

Попитайте потребителите какво им е трудно и отнема време и как може да се подобри?

Дигиталната трансформация може да се разглежда като нарицателна дума от скептичните служители. Ако те могат да видят от самото начало как новата CRM система ще им помогне да изпълняват работата си и да постигнат целите си, те ще са много по-мотивирани да приемат промяната, която новата технология ще им донесе.

 • Започнете с нещо малко и леко и надграждайте.

Поетапното внедряване ще помогне на потребителите да изградят увереност в приложението, което ще даде възможност на хората да овладеят основите, без да се чувстват претоварени от проект с твърде бърза реализация.Продукти като Microsoft Dynamics 365 имат чудесни приложения и функции, от които може да се избира – да се преценява дали потребителите имат нужда от тях към дадения момент? Усложнените неща от самото начало създават непосредствена пречка пред усвояването от страна на потребителите.

В идеалния случай започнете с прост интерфейс, който включва само функциите, от които отделните екипи ще имат нужда. Още функции винаги могат да се включват по-късно при необходимост. Не забравяйте, преди да стартирате системата, в реално време, добра идея е да я тествате с потребителите – не само членове на ИТ екипа.

По този начин, ако липсват важни полета за въвеждане на данни или работни потоци, които не са в съответствие с тяхната методология, те могат да ви кажат по- рано какво трябва да се погледне отново, за да може системата да бъде удобна за тях.

 • Изберете ключови потребители

След като процеса по внедряване и цялото обучение на фирмата е приключило, уверете се, че сте избрали ключови поотребители в организацията, при които служителите могат да отидат за допълнителна помощ и съдействие. Те трябва да са хора, които са добре информирани за спецификата на отдела, в който работят потребителите и разбират ежедневните задачи, с които се сблъскват.

Редовно проверявайте своите ключови потребители, за да откриете проблемите или предизвикателствата, които потребителите срещат – за да имате поглед и бързо да разрешите евентуален проблем. След като системата е изчистена от грешки, вашите CRM ключови потребители трябва да продължат да следят нейното развитие.

Накратко успешното внедраване на вашата CRM система зависи от:

 • Избора на релевантната за вашата организация CRM система, проектирана и въведена, за да отговори на нуждите на потребителите.
 • Запознаването на потребителите с ползите на системата и мотивацията им.
 • Осигуряването на възможност потребителите да разберат как да използват системата и да са уверени в действията си.

Ако обмисляте да внедрите нова CRM система, предварителните действия ще ви помогнат да избегнете възможни грешки и да изберете решение, което бързо ще доведе до ефективност.

Обадете ни се, за да разкажем повече за възможностите за реализиране на CRM система във вашата организация

 

ClickDimensions или MailChimp: кое да изберете?

Ако сте маркетинг мениджър, вероятно нееднократно сте си задавали въпроса, дали да използвате MailChimp или да заложите на решение за маркетинг автоматизaция- например, ClickDimensions. Макар че има много функционалности, които се покриват и при двете, те са различни приложения и покриват различни бизнес нужди.

Избрахме да направим сравнение на двете приложения, да споменем силните им страни, с което да улесним избора на правилното решение за Вашата организация.

 

ClickDimensions

ClickDimensions е цялостно решение за маркетинг автоматизация, което е разработено на база на Dynаmics 365 for Sales (преди Dynamics CRM). Именно поради това, решението често е предпочитано от компании, които вече имат внедрен  Dynamics CRM. Потребителският интерфейс е уеднаквен и потребителите, дори не разбират кога използват CRM и кога ClickDimensions.

ClickDimensions Marketing automation

Трябва да се отбележи, че за да внедрите ClickDimensions, задължително първо трябва да имате имплементиран Dynamics 365 for Sales (преди Dynamics CRM).

 

 

MailChimp

MailChimp от своя страна е най-популярната в света платформа за изпращане на маркетинг email съобщения. Лесно е да започнете работа с него, а и дава възможност хора, дори без технически умения да сътворяват изключително добри email темплейти.

MailChimp предлага добра стойност за компаниите, които не изпращат големи обеми от мейли и са доволни от вградените функционалности, с които той разполага.

MailChimp маркетинг листи

 

В какво са добри и двете платформи?

И при ClickDimensions, и при MailChimp можете да използвате:

 • Къстамизирани домейни и двете системи позволяват да „маскирате“ по такъв начин мейлите, че да изглеждат изпратени от домейна на Вашата компания.
 • Управление на абонаменти и двете системи позволяват да се управляват предпочитания за абониране на дадена уеб страница, която можете да брандирате по свое желание.
 • Unsubscribes – и двете системи отговарят на изискванията за включване на линкове за отписване в съдържанието на мейлите.
 • Click Heat Maps – и двете позволяват да виждате на кои точно линкове в изпратените мейли са кликвали потребителите.
 • Променливи и двете дават възможност да залагате променливи в самите мейли, за да персонализирате съдържанието (например, да се обърнете към получатале с първото му име). Специално в ClickDimensions можете да реферирате към почти всяко поле в картата на клиента в CRM, което също може да е от полза.
 • Автоматични отговори и с двете можете да създавате автоматични отговори.
 • Рипортинг– и при двете може да се възползвате от детайлнисправки по ключови индикатори като % отворени мейли, отписали се и т.н.
 • Интеграции и при двете платформи разполагате с разнообразни възможности за интеграции с външни приложеня.
 • A/B тестове – маркетинг екипите могат да изпълняват split-test emails, за да определят кой от вариантите е по-успешен.

 

Къде CLICKDIMENSIONS превъзхожда MAILCHIMP?

Тъй като ClickDimensions е изцяло интегрирана платформа за маркетинг автоматизация, е подходящ за маркетинг екипи, които имат големи планове, но не разпологат с огромни бюджети.

Тъй като надгражда Dynamics CRM, ClickDimensions позволява на маркетолозите да получат истински детайлна информация за потенциалния клиент от създаването му като контакт до превръщането в продажба.

 

Срещу MailChimp, ClickDimensions печели с:

 • Квалифициране на лийдове и сегментиране всяко взаимодействие на посетителя на сайта Ви, може да бъде проследяване през ClickDimensions, което Ви дава възможността да разполагате с детайлна информация за клиентите и потенциалните си клиенти. Това помага на  маркетинг екипите по ефективно да таргетират потенциалните клиенти по време на потребителкста им пътека и да подават лийдове към търговците в точния момент. Статистиките, които са налични, също са от полза за търговските екипи, които по-лесно могат да проследят и преценят анагажираността на потенциалния клиент.

 

 • Quick send templates – от самата CRM система, търговците и служителите в customer service отдела могат да изпращат напълно брандирани мейли, които същевременно са къстамизирани за съответната аудитория, само с няколко клика. Промотирането на събития е само един от примерите, за които тази функционалност е особено полезна.

 

 • Автоматизирани маркетинг листи имейл кампании и автоматизирани кампании могат да бъдат изграждани динамично, на база на  информацията от CRM системата. Например, клиенти, които не са се обаждали на customer service отдела повече от 90 дни, могат автоматично да бъдат добавени в автоматизирана кампания с напомняне за наличните услуги.

 

 • Детайлна персонализация при все, че ClickDimensions е вградена в самата CRM система, мейлите, могат да бъдат изпращани от контактите от компанията Ви, които аудиторията, която опитвате да достигнете познава най-добре, например техните акаунт мениджъри. Това помага за по-добрите резултати по отношение на open and click-through rates.

 

 • Прикачване на файлове ClickDimensions позволява да прикачвате файлове към мейл и да проследвате дали са отворени. Това е важно, понеже помага да предприемете адекватни follow ups към своята аудитория, в зависимост от това дали са отворил ифайла или не.

 

 • Campaign builder – С ClickDimensions изграждате по-богати маркетинг кампании, далеч отвъд автоматичните отговори по мейл.

 

 • Closed loop marketing можете да проследявате успеха на своите маркетинг кампании от поканата до затварянето на слделката, като по този начин притежавате много по -ясна визия за ROI на отделните инициативи.

 

 • Промо страници Промо страниците са много удобен начин да представите дадено послание с конкретна обратна връзка без да позволявате на участниците да се разсейват , ето защо те са често използвани при платени рекламни кампании. Удобния интерфейс на ClickDimensions editor ви помага бързо и лесно да създавате промо страници без да се налага външна помощ от ИТ отдела или агенция.

 

 • Съдържание създаването на регистрационни форми позволява ограничите достъпа да ключови материали на уеб сайта, само до посетителите, които са съгласни да споделят своите данни.

 

 • Проучвания в допълнение към регистрационните форми, можете да създавате проучвания в ClickDimensions. Така можете да получите обратна връзка от посетителте на сайта и клиентите, като директно резултатите се запазват в CRM-а.

 

 • SMS интеграция Според някои проучвания 98% от получените SMS-и се отварят, за разлика от много по ниския процент отворени мейли. Опцията да включите SMS в маркетинг кампания с ClickDimensions е още една възможност да достигнете аудиторията през друг канал.

 

 • Анализи съчетанието на предимствата на Dynamics CRM и PowerBI е голям плюс за ClickDimensions. Понеже ClickDimensions съхранява всички данни в базата на Dynamics CRM, буквално всичко от трафика към уеб сайта до отворените мейли може да бъде визуализирано в различни справки, включително в комбинация с други данни в самата организация.

 

С какво MAILCHIMP е по-добър от CLICKDIMENSIONS?

Разбира се има причини, поради които MailChimp е най-популярната платформа за изпращане на мейли в световен мащаб. Тя е достъпна, разполага с доста богата функционалност и е супер лесна за използване.

Когато го сравняваме с ClickDimensions, това са областите  където MailChimp има предимство:

 • Лекота ако ви е необходимо само управление на различни маркетингови листи, няколко автоматични отговора и лесен email designer – MailChimp е перфектен в това. Той е фокусиран върху основните email marketing функционалности.

 

 • Без обвързаност със CRM – тъй като MailChimp е напълно самостоятелно приложение, няма изискване първо да сте внедрили CRM система.

 

 • Качествени шаблони MailChimp предлага доста атрактивни възможности като предварително дефинирани шаблони.

 

 • Възможни интеграции към популярни приложения MailChimp предлага различни интеграции към популярни приложения като WordPress и Shopify.

 

 • Мобилно приложение MailChimp разполага с няколко мобилни приложения, които може да са полезни при управлението на маркетинговите кампании.

 

Накратко

И ClickDimensions, и MailChimp са много добри приложения и могат да се похвалят с много щастливи клиенти.

Разбира се, важна стъпка при избора на софтуер за маркетинг автоматизация е да обмислите внимателно целите, които си поставяте с внедряването на подобна система, преди да преценявате всяка една отделна функционалност.

Тъй като е вграден в Dynamics CRM, ClickDimensions дава възможност на маркетинг екипите да изпълняват доста сложни многостъпкови кампании, които след това да отчитат с подробна статистика. Ако към дадения момент нямате необходимост от CRM система или не смятате, че ви е нужно цялостно решение – MailChimp ще е от полза.

Ако желаете да Ви разкажем повече за ClickDimensions или искате да го видите в действие – свържете се с нас на 02 / 818 36 63 или ни пишете на info.bg@fts-eu.com

 

С М-Files thyssenkrupp управляват лесно огромни обеми техническа документация

Thyssenkrupp Elevator е една от водещите световни компании, производители на асансьори.  Компанията има над  50 000 служители и клиенти в повече от 150 страни. Произвежда и доставя пътнически и товарни асансьори, ескалатори и пътнически ръкави за летища и др.

Процесът по   изграждане на един асансьор  е свързан с подготовката и използването на много  документация, а компанията е достигнала до етап, в който заменя до голяма степен управлението на информация на хартия.  Преди въвеждането на M-Files, този ръчен подход  на управление на документацията затруднява намирането на важни документи от служителите. Освен това Thyssenkrupp постоянно циркулират документи между своите 100 различни офиси и клонове, което отнемало много време и средства.

Дигитализирането на документите и създаването на система за проследяването им спестява $ 25 000 на месец.

Един проект за асансьор обикновено включва 700 различни документа и тяхното управление на хартиен носител се превръща в дълъг и тежък процес. За компанията наименованието „Red folder” е било буквално физически съществуваща папка, която събира стотиците документи, необходими за производството на един-единствен асансьор. Всяка една „red folder“ е постоянно прехвърляна от отдел към отдел, за да може всички по проекта да добавят съответните  документи. Имало е проблем и с e-mail комуникацията, която е била основен метод за изпращане на важни документи като прикачен файл, но Thyssenkrupp не са имали система за ефективно управление на тези имейли и прикачени файлове.

Един от членовете на екипа описва опита си със съхранението и работата с документи на хартиен носител като „загуба на време, липса на прозрачност и забавяне в доставките на асансьори“.

Размятането на хартиени копия е било още едно бреме за компания с 100 и повече клонове в САЩ и Канада е струвало 25 000 щатски долара на месец. Друга слабост е използването на споделена мрежа от папки за управление на електронните документи. Служителите се обърквали в сложната йерархична структура на папките и многобройните версиии, съхранявани на всевъзможни места.

“Преди M-Files, губехме файлове, защото някой просто изтиваше даден файл или съхраняваше  различни версии на документа в различни папки ” споделя Деймън Родкий, IT мениджър, на thyssenkrupp. “Намирането на конкретен документ в нашия сървър можеше да отнеме до пет минути. Понякога съм си мислил, че намирането на петрол в задния двор на дома ми ще е по-лесна задача. ”

С M-Files откривате документите за секунди.

Преди няколко години Thyssenkrupp изгражда екип от инженери, координатори, мениджъри, за да се запознаят с процеса на управление на документите и открият решения. Екипът проследява съществуващите процеси и след това създава визия за идеалната система за намиране и проследяване на документи в цялата организация.

С тази нова визия, Thyssenkrupp започва да сипартнира с Unstoppable Software, партньор на M-Files, който разработва софтуерни приложения за производствени компании. Unstoppable създава система за управление и проследяване на всеки документ в офисите на компанията в Северна Америка.

“Избрахме M-Files поради четири причини: гъвкавостта на платформата, възможностите за лесно увеличаване на мащаба, лекотата на използване и ниска цена на внедряване ” – казва Майк Фулър, разработчик /анализатор в Тhyssenkrupp.

М-Files позволява на Тhyssenkrupp да създаде документна система като именува всеки документ, да съхранява и  добавя метаданни към него при съхраняването му в даденото хранилище.

„Сега съхраняваме документите във файл, с описания за определено име, работен номер и отдел което ги прави бързо и лесно откриваеми.“- казва Никол Харис, Координатор ремонтни дейности.

Като следваща стъпка, Тhyssenkrupp създава нови работни потоци, за да замени “червената папка”, което позволява на екипите по проект да изготвят отчети и да определят статуса  на проекта във всеки един момент. Освен това започват да автоматизират следните процеси:

 • Създаване на MFD (мулти-файл документ) – автоматизиран работен потокм който автоматично създава и именува стандартен мулти-файл документ, в който да бъдат съхранявани чертежи.
 • Създаване на заявка за чертеж – веднъж като се даде заявка за изготвяне на чертеж, автоматично работните потоци инициират процеса по стартиране на заданието. Графикът и напредъкът по проекта са лесно проследими в системата.
 • Изпращане на документи – автоматично изпращане на чертежи и други съпровождащи ги документи към външи и вътрешни клиенти.

Тhyssenkrupp по електронен път проследява  запитвания от различни членове на екипа

Thyssenkrupp конфигурира възможността в M-files да се проследяват запитванията от екипите по проекти. Могат да се създават въпроси в базата данни на M-files и да се импортират като обекти в  хранилището. Тези обекти се синхронизират с работните потоци, за да се ускори изпълнението стъпка по стъпка на RFI процеса. M-Files сигнализира потребителите за регистрирани нови въпроси в базата данни и улеснява получаването на отговор от съответния човек.

Thyssenkrupp също разработва “workflow tracker“, който документира потока от задачи или процеси по изработването на един асансьор. Тракерът уведомява мениджъра на  екипа, мениджъра на проекта и топ мениджмънта за пропуснатите крайни срокове, като по този начин се предотвратява забавянето на проекта.

Eфикасните работни потоци са премахнали ненужните разходи за хартия, разрешават проблема  с изгубени документи на хартиен и електронен носител, елиминират повече от 13 физически предавания на документи между хора и отдели и увеличават прозрачността на проектите.

 

“Днес използваме нашия „analytics-based tracker“ , който е изграден на платформата M-Files, за да видим как можем да усъвършенстваме процесите си. Ние постигаме това, като разглеждаме най-често задаваните въпроси, разрешаваме ги и ги елиминираме като пречка в бързото изпълнение на   работнитe потоци.

M-Files се превърна в истинско корпоративно решение за нас.  Управляваме почти един милион на брой документи с M-Files. Имаме повече от 500 потребители в седем отдела – с тенденция да стават все повече. Може да се каже, че от началото на проекта сме спасили 900 дървета и 1,5 милиона долара. Следващите стъпки включват интегрирането на CRM системата, CPQ и ERP системите с M-Files.“ – казва Майк Фулър, разработчик /анализатор в Тhyssenkrupp.

 

Ако желаете да разкажем повече за възможностите на M-Files,както и за проектите си с решението – свържете се с нас на 02/ 818 36 63 или info.bg@fts-eu.com

Колко време наистина ползвате, за да продавате?

Ако можехте да прекарвате повече време в в разговори с настоящите и потенциалните си клиенти всяка седмица, колко допълнителни приходи бихте получили като резултат всяка година?

Или, иначе казано, колко време отделяте на задачи, които не допринасят за постигането на целите за продажби?

CRM системите като Microsoft Dynamics 365 for Sales, са много полезни на екипите от търговци в мисията им да постигнат поставените таргети, както и да увеличават броя на генерираните потенциални клиенти.

В много от случаите организациите внедряват CRM системи, за да освободят екипите си от търговци от бремето на административните задачи и да увеличат мобилността им, като им позволят да се фокусират основно върху усилията да спечелят повече сделки.

Ако планирате да внедрите CRM система, или преосмисляте своята съществуваща CRM стратегия е важно първо да идентифицирате какви промени в поведението и процесите са необходими, за да постигнете заложените цели.

Отправна точка е да започнете с калкулиране на времето, посветено на  дейности по продажбите, и остойностяването на скритите разходи за неефективни продажбени процеси.

За организациите, които не разполагат с  ефективни процеси, подкрепени от CRM система, някои ресурсоемки и времеемки задачи са:

 • Изграждане на прогнози за продажби
 • Обаждане в офиса за информация, която не е достъпна дистанционно
 • Подготовка на оферти и проверка на цени
 • Координиране с колегите за текущия статус на даден потенциален клиент
 • Ръчно изпращане на поредица от мейли и приложения за дадени потенциални клиенти
 • Координиране с финансовия отдел относно информация за направените заявки

С внедряването на CRM система търговците могат да повишат продуктивността си, чрез инструменти, с които свикват бързо и лесно.

Ако се върнем на времето за задачи, с по-ниска степен на важност – ако се спести дори 1 час седмично от тях, това би довело до освобождаване на допълнителен капацитет на търговците за дейности, които със сигурност биха повлияли на приходите.  Това е само един пример, които да илюстрира, как някои административни задачи губят ценно време на търговците.

Ако желаете да разкажем още за ползите от внедряването на CRM система, както и за опита ни по проекти за наши клиенти – свържете се с нас на 02/ 818 36 63 или ни пишете на info.bg@fts-eu.com

 

Кои са актуалните теденции при ERP системите за компании от ХВП?

Компаниите от ХВП са изправени пред постоянни предизвикателства и растящи изисквания от страна на клинетите и доставчиците си – като например, свиване на печалбите в зависимост от промените в цените. Разбира се, да не забравяме и все по-високите стандарти и постояните промени в законите и наредбите, които трябва да се съблюдават. Компаниите от ХВП трябва да следват и да спазват всички тези промени.

Всички тези външни фактори принуждават компаниите от ХВП непрекъснато да се стремят да намаляват разходите си и да повишават своята ефективност. Важно е да притежават строг контрол над дейността си, както и навременна и актуална информация за отделните процеси. Ето защо внедряването на специализирана ERP система за управление за бизнеса е от съществено значение.

SI Foodware в комбинация с Microsoft Dynamics NAV представлява цялостно, завършено ИТ решение за управление на бизнеса за компании, с основна дейност преработка, производство и дистрибуция на хранителни стоки.

Обърнахме се към  William van Zweeden от Schouw Informatisering – компанията-разработчик на SI Foodware с няколко въпроса относно тенденциите при ERP системите за компании от ХВП:

 

Кои са най-често задаваните въпроси, които получавате  от потенциални клиенти, които търсят ERP за  ХВП?

 1. Търся партньор, който разбира моята индустрия – Познавамедобре хранителната индустрия. Разполагаме с опит и повече от 300 клиента по цял сят от различни сфери на хранителната индустрия.
 2. Не желая повече да работя с отделни приложения или системата, с която разполагам вече не е достатъчна, за да управлявам ефективно бизнеса си – малките компании често стартират само със счетоводен софтуер + таблици в Excel. Но ако успят да развият бизнеса си, тези решения могат да са им недостатъчни.
 3. Необходимо е да съблюдавам регулациите за проследимост и да мога да реагирам бързо – дава ли ми тази възможност Вашето решение Модулът „Управление на качеството“ (демонстрирахме по време на уебинара, който организирахме заедно с ФТС) помага на компаниите да управляват процеса. С комбинирането на функционалности от различни модули – създаваме много силно решение , което покрива изискванията свързани с качеството, както спрямо националните, така и спрямо международните разпоредби.

 

Кои са основните три причини, поради които ХВП компаниите избират SI Foodware?

Основните причини са свързани до голяма степен с цитираните въпроси по-горе. Това са причините, поради които компаниите ни търсят.

В допълнение вече сме изградили достатъчно доверие в индустрията. Завършваме успешно всеки един от проектите си.

Ето и трите причини накратко:

 • Познаваме хранителната индустрия.
 • Разполагаме с решение, което отговаря на изискванията на ХВП компаниите.
 • Ще завършим успешно проекта, което могат да потвърдят и настоящите ни клиенти.

Какви са тенденциите, които очаквате  в хранителната индустрия през 2018г. ?

Със сигурност има разлики между очакваните тенденции на пазарите в Холандия и България, но можем да  откроим следното:

 • Повишено търсене на готови храни

Хората имат да свършат все повече задачи, за все по-малк о време. Това ги принуждава да търсят решения за закупуване на готови храни. В повечето супермаркети в Холандия стават все  по популярни готови плодови салати, фрешове, предварително подготвени за директна консумация авокадо и манго, например. Разграничителната линия между супермаркетите и ресторантите става все по тънка, тъй като много от супермаркетите вземат решения да отворят суши ресторанти или пицарии на своята територия.

 • Все по-голямо внимание към качеството на храната/готовност да с заплати повече за по-качествени продукти

Макар че, хората разполагат с по-малко време за готвене, има една нарастваща тенденция за здравословно храненене с качествени, био и органични продукти, отгледани с внимание. Органичната храна беше нишов пазар допреди няколко години, но набира все по-голяма популярност. Също така, наблюдава се  съществена разлика между готвенето през седмицата (бързо и лесно) и през почивните дни (повече време, повече пресни продукти, по –скъпи продукти).

 • Добавяне на допълнителни канали за дистрибуция.

Много компании започват да добавят канал от компанията- директно до клиента  към традиоционните B2B модели. Това води до промени и в изискванията към софтуера: методи за транспорт, методи за заявка, приложения за web магазин и други).

Снимка: Schouw Informatisering

Ако желаете демо на Si Foodware или имате допълнителни въпроси, свържете се нас на 02/818 36 63 или info.bg@fts-eu.com

Още статии за решението за ХВП компании:

Вертикалното решение SI Foodware помага на De Aviateur Bakeries да оптимизира бизнес процесите си