10-те най-разпространени мита за ERP системите

Съществуват многобройни митове, които засягат концепцията, инфраструктурата, внедряването и използването на ERP системите. Много често се насажда негативно отношение у служителите в компаниите, в които предстои да се внедри ERP система и това до известна степен възпрепятства процеса по подбор и внедряване.

Представяме ви някои от най-разпространените митове свързани с процеса на внедряване на ERP системите, за да ги разгадаем и опровергаем:

1.    ERP системите са много скъпи
Съществуват различни ERP решения– предназначени както за малки, така и за средни и големи компании. При ценообразуването се вземат предвид много фактори като брой потребители, които ще използват системата, различни модули и функционалности , които ще бъдат внедрени в компанията и др. Ползите от едно внедряване на ERP система – повишаване на продуктивността на човешките ресурси, автоматизиране и оптимизиране на бизнес процесите, намаляване на грешките допринасят за бързата възвръщаемост на инвестицията в системата.

2.    ERP системите означават повече работа и процедури  
Преходният период от старата система или от ръчно въвеждане на данните към ERP не е лесен, защото служителите трябва да усвояват нови умения, да следват нови процедури  и т.н. Ако обаче те преминат адекватно обучение за работа със системата, тогава преходът ще е много по-гладък. Съвременните ERP решения автоматизират много от трудоемките, повтарящи се и рутинни дейности и задачи и по този начин улесняват служителите.
3.    ERP системите ще оставят някои служители на компанията без работа
Една правилно внедрена ERP автоматизира много от задачите и дейностите в една организация, но това не означава,  че ще направи служителите излишни. Вероятно ще има промени в длъжностните характеристики на някои служители или те ще трябва да  преминат необходимото обучение, за да управляват процеса или идейността, която е била автоматизирана.

4.    За ERP системите носят отговорност само мениджърите
За да „проработи“ една ERP система е нужно съдействието на всички служители от компанията. Задължение на мениджмънта е да създаде необходимата организация за внедряване и работа с ERP системата, да наблюдава и проследява процеса по внедряване и оперативната дейност с ERP системата, обучението на служителите и т.н.

5.    ERP системите са само за производствени компании
Тази презумпция произлиза от факта, че ERP системите се явяват наследник на Material Requirement Planning (MRP) и Manufacturing Resource Planning (MRP II) системите, които са били предназначени за производствени компании. MRP системите поставят основата на концепцията за управление и контрол на производството през 70-те години на XX век. Функционалностите на ERP системите, от своя страна позволяват внедряването им в компании от всички сфери на индустрията.

6.    ERP системите забавят оперативната дейност на компанията
Преди популяризирането на ERP системите повечето бизнес дейности са се изпълнявали ръчно, което е било доста трудоемък и времеемък процес, съпроводен с много грешки и дублиране на данните. Съвременните ERP решения не финкционират изолирано – обикновено са интегрирани с другите ИТ системи в организацията, което допринася за по-бързото и по-ефективно обслужване на клиентите.

7.    ERP системата – само, за да впечатлим клиентите  
Това е само едно от предимствата и ползите от ERP решенията. Те спомагат за по-бързата реакция при приемане на заявки, обработката и изпълняването на поръчки, съответно и до по-голяма удовлетвореност на клиентите на компанията.

8.   ERP системата ще се погрижи за всичко
ERP системите не са панацея за проблемите на всяка организация. Да, една правилно внедрена система може значително да подобри продуктивността, да автоматизира процесите, да намали загубите и да увеличи печалбата. Но за тази цел са необходими добре обучени и отговорни служители, които да работят правилно с нея и мениджъри, които да се възползват от обобщената, актуална информация, която могат да получат от ERP системата при вземането на важни решения.

9.    Една ERP система е подходяща за всички компании
Съществуват стотици различни ERP системи, които се различават по характеристики, функционалност, мащаб, цена, техническа поддръжка, възможност за доработки, гъвкавост и т.н. Погрешно е да се смята, че едно решение е подходящо за всички компании. Обикновено за различните индустрии са разработени специализирани вертикални решения, които събират ноу-хау и добри практики от внедрявания на системата в компании от съответния бранш. За да бъде успешно едно внедряване, то системата трябва да отговаря и съответства на организационната култура и на възприетите процедури и практики в дадената компания.

10.    Компаниите могат да постигнат добри резултати и без ERP система
Ако една компания е много малка, работи само в определена пазарна ниша и има много ограничен обхват на дейност – може би ще успее и без ERP система. Но съвременните компании се нуждаят от гъвкавост, за да се възползват от всяка възможност за растеж.

Повечето компании имат по няколко офиса, понякога в различни страни, работят с чуждестранни доставчици или изнасят продукцията си на чужди пазари. За максимално гъвкави и информирани решения мениджърите имат необходимостта от актуални, точни и подробни данни за всеки един от процесите, за всеки отдел и за всеки офис. Това могат да постигнат единствено с помощта на ERP система за управление на бизнеса.

Планирате ли проект за внедряване на ERP / CRM/ BI решение? Насреща сме, за да обсъдим възможностите на тел. 02/ 818 36 63 или info.bg@fts-eu.com

Вижте и следните полезни статии:

ERP системата като стратегия за развитие на бизнеса

8 съвета при избор на ERP система за Вашия бизнес

Споделете с колеги:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *