8 съвета при избор на ERP система за Вашия бизнес

Вече за никого не е тайна, че ERP системите са задължителни за компаниите, които желаят да подобрят ефективността на своята дейност, да оптимизират бизнес процесите си и да постигат добри резултати в настоящите икономически условия.

Изборът на ERP система изисква включването на представители от различни отдели на компанията, които ще работят заедно, за да се постигне ефективност във всеки процес на организацията. Тази координация се отнася както за техническата страна на внедряването (създаването на единна база данни), така и за процесите във фирмата. Това означава, че трябва да се създаде много добър синхрон между купувача, доставчика и внедрителя на системата.
Закупуването на ERP система изисква детайлно опознаване на предлаганите решения на пазара, но от особено значение е да се конкретизират изискванията и нуждите на дадената компания.

8 съвета от практиката при избор на ERP система

1. Очертайте дългосрочната стратегия на компанията
Различните компании имат различни стратегии. Някои компании се опитват да избягат от многофункционалните ERP системи, като търсят такива с по-ограничени функции, но тясно специализирани за техния бранш. Други просто искат да сменят остарялата ERP система с такава, която се смята за по-модерна и по-малко рискова. Трети сменят софтуера, който имат понеже бизнесът им се развил много бързо или са били придобити от друга компания. Има компании, които търсят системи, в които са съчетани най-добрите практики за техния бизнес. Това ще им помогне да подобрят своите процеси и начин на работа. Най-важното обаче е, каквато и стратегия да изберете, да бъдете сигурни, че тя е съгласувана с всички членове на екипа, който избира системата.

2. Търсете съответствието с Вашия бизнес
Само защото във всяка ERP система има производствен модул не означава, че тя е подходяща за Вашето производство. Например, ако Вашето производство е дискретно, то процесно-ориентираното производство няма да Ви свърши работа. Добре е да успеете да конкретизирате изискванията си в рамките на Вашата индустрия.

3. Оценете съществуващата ИТ инфраструктура
Предварително трябва да дефинирате хардуерните и софтуерни системи, с които вече разполагате. Различните ERP продукти имат различни изисквания към техническото ИТ оборудване. В съвременните условия изникват и въпроси за използването на SaaS модел на лицензиране, което също е вариант и подлежи на проучване.

4. Фокусирайте се върху ERP решения, които покриват изискванията на Вашата компания
Различните ERP системи са предназначени за различен тип организации – както според броя на служителите, така и според индустрията. Важно е да изберете решение, което отговаря на изискванията и нуждите точно на Вашата организация, защото някои решения са предназначени за производствени компании и разполагат с функционалности, които едва ли ще ви бъдат необходими, ако сте дистрибутор на бързооборотни стоки.

5. Проучете внимателно ERP доставчика
Поискайте референции от компаниите – техни клиенти. Разберете дали притежават опит с проекти във Вашата индустрия, дали имат подкрепата на глобален доставчик на ERP решения, който да гарантира, че решението ще се развива и надгражда във времето. Често доставчиците на ERP решения предлагат и приложения за управление на връзките с клиенти (CRM системи) или BI решения. Не пренебрегвайте това в случай, че планирате внедряването и на други ИТ решения в следващите няколко години.

6. Планирайте и в бъдеще време
Изберете ERP решение, което ще „расте“ заедно с Вашата компания. Вземете предвид не само модулите и функционалностите, които са необходими в настоящия момент, но и тези, които може да са необходими след шест месеца или една година в съответствие с плановете Ви за развитие на бизнеса. ERP системата е дългосрочна инвестиция. Нуждаете се от достатъчно гъвкаво решение, което да може да се развива и променя заедно с бизнес процесите и новите инициативи във Вашата компания, както и да дава възможност лесно да бъдат добавяни нови потребители.

7. Калкулирайте общата цена за придобиване по всяка ERP оферта
Общата инвестиция за придобиване на ERP система включва освен стойността на лицензите, и цената на внедряване, включително допълнителни разработки и обучение.

8. Настоявайте за демонстрация на ERP решението
Много компании предоставят онлайн демо на ERP решенията, но тo не е достатъчно задълбочено. Организирайте среща с компанията доставчик и внедрител на ERP решението и изисквайте демонстрация на модулите и функционалностите, които бихте искали да внедрите. По време на срещата и демонстрацията е препоръчително да включите и служители от различните отдели на Вашата организация, които впоследствие ще използват ERP системата.
Успехът на един проект по внедряване на ERP система зависи от много и различни фактори, които са взаимосвързани помежду си: ясното разбиране и очертаване на изискванията и нуждите на Вашата компания, внимателния избор на система, наемането на външни консултанти по проекта, гладкото протичане на внедряването и не на последно място поддръжката и надграждането на ERP системата във времето.

Ние от ФТС България, вярваме, че най-добрите решения са тези, които са базират на актуална и пълна информация. За да помогнем на компаниите, на които им предстои решение за първоначален избор на ERP система или смяна на старото ERP решение стартирахме поредица от обучителни уебинариERP Guided Tour.

Всичко за уебинарите, организирани от ФТС: http://www.fts.bg/bg/web/

Няколко други полезни статии:

ERP системата като стратегия за развитие на бизнеса

Deltek Maconomy ERP – какви са ползите през погледа на различните служители?

Споделете с колеги:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *