Ден: 27.02.2016

Топ Дринкс изпълнява обещанията към клиентите си с помощта на Microsoft Dynamics AX от ФТС

Клиентът „Топ Дринкс” ООД е лидер в дистрибуцията на високоалкохолни и безалкохолни български и вносни продукти, минерална вода, сокове и други. Предизвикателствата– Богата функционалност в областта на доставките, запасите, продажбите, счетоводството и финансите– Висока степен ан параметризация за по-голяма гъвкавост…