Топ Дринкс изпълнява обещанията към клиентите си с помощта на Microsoft Dynamics AX от ФТС

Клиентът
„Топ Дринкс” ООД е лидер в дистрибуцията на високоалкохолни и
безалкохолни български и вносни продукти, минерална вода, сокове и други.

Предизвикателствата
– Богата функционалност в областта на доставките, запасите, продажбите, счетоводството и финансите
– Висока степен ан параметризация за по-голяма гъвкавост и
независимост на компанията
– Възможност за работа в реално време върху централизиран сървър
на трите отделни бази на компанията
– Обработка на голям брой транзакции с необходимото бързодействие

Ползите:

 • Максимално автоматизиране на процеса на приемане на заявките, диспечирането и отчитането на курсовете по обекти
 • Подобрено планиране на доставките и работата с амбалажа

 • Съчетаване на гъвкаво и динамично ценообразуване с
  проследимост и анализ на резултатите от маркетингови
  кампании и промоции
 • Финансово-счетоводни отчети с необходимата аналитичност като складова база, продуктова, линия, производител и др.

„Топ Дринкс” ООД е първостепенен партньор на над 5000 търговски обекти, както и лидер в дистрибуцията на високоалкохолни и безалкохолни български и вносни продукти, минерална вода, сокове и др.


За да може още по-добре да отговори на предизвикателствата на пазара, мениджмънтът на Топ Дринкс взема решение за внедряване на ERP система, която да позволи интегрираност на бизнес процесите в реално време за всички бази на компанията.

Избрана е системата Microsoft Dynamics AX – ERP система от
висок клас, а внедряването е поверено на ФТС България. Системата е в реална експлоатация от началото на 2008г. и вече могат да се очертаят реалните ползи и проблеми, решени с внедряването на Microsoft Dynamics AX.


Някои от тях са:

 • Подобряване на обслужването на клиентите, чрез максимално
  автоматизиране на процеса на приемане на заявките, диспечирането и отчитането на курсовете до обектите. За улесняване работата на служителите от 24-часовия
  call center на Топ Дринкс е разработен специален екран в Microsoft Dynamics AX, който осигурява максимално опростено следване на дефинирания бизнес процес без риск от пропускане на стъпки от страна на оператора.

 • Подобрено планиране на доставките и работата с амбалажа.
  Реализираният в Microsoft Dynamics AX процес на планиране на доставките съпоставя складовите наличности с предварително зададените критерии за покритие на всеки артикул. Критериите са динамични и се преизчисляват така, че
  да подсигурят нужния запас от всеки артикул според очакванията за продажбите
  им през бъдещ период със предварително зададена дължина в дни.

 • Съчетаване на гъвкаво и динамично ценообразуване с проследимост и анализ на резултатите от маркетинговите кампании и промоции-разнообразните промоционални миксове и артикули се въвеждат в системата, като се използват
  както стандартните средства на Microsoft Dynamics AX за дефиниране на ценови споразумения, така и специално разработената за нуждите на Топ Дринкс фунционалност за дефиниране на така наречените виртуални комплекти (миксове).

 • Наличие на финансово-счетоводни отчети с необходимата за
  мениджмънта аналитичност като складова база, продуктова линия, производител и др. Данните в Microsoft Dynamics AX позволяват анализите да се правят по приходно-разходен център, направление на разходите, тип отстъпка, продуктова
  йерархия и др.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *