Microsoft Dynamics CRM – предимства според индустрията

CRM системата е корпоративна информационна система, която помага на компаниите да реализират своята стратегия, ориентирана към клиентите. В нея се обединява цялата информация за клиентите, автоматизират се бизнес процесите свързани с тях, включват се инструменти за анализ на клиентските данни, включително маркетинг активностите, продажбите и сервиза.

Microsoft Dynamics CRM позволява да съберете цялата информация за Вашия бизнес на едно място –структурирана и лесно достъпна. Това осигурява възможността да идентифицирате нуждите на клиентите си и да взимате най-добрите маркетингови и търговски решения.

Някои от специфичните предимства на използването на CRM система според индустрията, към която принадлежи Вашата компания:

1.       За банките CRM системата позволява  да се :

 • Стандартизират процесите по обслужване на клиентите,  както и  крос-селинг продажби;
 • Управляват и проследяват множество канали за маркетиране и обслужване на клиентите;
  Дефинират поредица от действия ,свързани с обслужването на даден клиент, които да водят и направляват банковите служители в процеса на обслужване на клиента;
 • Подпомага управлението на персонала, намалява административната работа;
 • Персонализират работни екрани за различните типове служители в банката, от които с един поглед да се визуализира основната информация според ролята на този служител;
 • Внася ред в информацията за клиентите – детайли за сметки, изисквания на клиента, преференции, история на взаимодействията с клиента, предлагани продукти и др.

2.       За големите търговски компании ( в сферата на недвижимите имоти или продажбата на автомобили) :

 • Най-важни са възможностите за поддръжка на единна база данни и история на взаимодействие с клиента и планиране на продажбите – единна среда, в която маркетинговия, търговския и обслужващия отдел проследяват отношенията с клиента;
 • Повишаване на ефективността на работата на служителите в компанията, свързани с продажби или отдаване под наем на недвижими имоти;
 • Възможност за интеграция с други информационни системи.

3.       За средните и малките търговски компании CRM системата:

 • Позволява провеждането на целенасочен маркетинг в условията на голям асортимент, много клиенти, висока конкуренция;
 • Осигурява достъп до информацията в реално време от различни устройства(персонален компютър, лаптоп, таблет или смартфон) според специфичните нужди на различните типове служители в компанията, както и динамични справки и отчети на реализираните кампании и продажби по разнообразни критерии и сечения;
 • Асортиментът се променя гъвкаво в съответствие с отчетите за продажбите, което води и до повишаване на самите продажби.

4.       За туроператори и туристически агенции системата позволява:

 • Натрупване на база от информация за клиенти, отправяли запитвания, както и за пътуванията осъществени от тези клиенти впоследствие;
 • Възможност за изграждане и проследяване на програми за лоялност.

5.       За доставчици на телекомуникационни услуги CRM системата осигурява:

 • Бързо и качествено обработване на заявки, поддържане на база данни от типични технически проблеми и техните решения за отстраняване;
 • Възможност за достъп до актуална информация за услугите на компанията и за сроковете, в които могат да бъдат изпълнени заявките на клиентите;
 • Подобряване на управлението на отделните кампании и цялостното обслужване на клиентите;
 • Възможност за справки и анализи по роли на служителите, базирани на данни от реално време.

6.       С помощта на Microsoft Dynamics CRM Компаниите – доставчици на професионални бизнес услуги могат да разчитат на:

 • Детайлна информация по проекти  (история на проведените срещи, телефонни разговори, кореспонденция и т.н);
 • Координация на работата на няколко различни служителя по даден проект или задача;
 • Детайлно проследяване на отношения с доставчици и подизпълнители;
 • Управление на дейността по следпродажбено обслужване чрез залагане на различни типове договори в системата и отчитане на вложения по тях ресурс.

7.       За доставчиците на оборудване CRM системата осигурява:

 • Проследяване на гаранционното и следгаранционното обслужване;
 • Възможност за планиране на поръчките на база на оценка на рентабилността им;
 • Подобряване на скоростта на приемане и обработване на заявки и тяхното последващо изпълнение;
 • Проследяване на доставеното оборудване и извършените по него сервизни дейности.

8.       За застрахователните компании Microsoft Dynamics CRM осигурява следните предимства:

 • Съхраняване на информация за голям брой  клиенти, които изискват индивидуален подход на различните етапи на взаимодействие, за да се повиши тяхната лоялност;
 • Дефиниране и проследяване на различни типове характеристики на клиента необходими за подбирането на правилните продукти и услуги;
 • По-бързо обработване на клиентски запитвания, проактивна клиентска политика;
 • Достъп в реално време до клиентското досие от различни типове устройства (компютър, таблет или смартфон).
 • Възможност  данните да бъдат систематизирани и достъпни от всички подразделения на компанията –данни за търговския Pipeline, продуктивността  на всеки брокер/агент, клиентската лоялност, обработването за застрахователни полици  и др., анализи и справки в реално време;
 • Изготвяне на ясни и таргетирани оферти, автоматизиране на ключови задачи и процеси.

9.       С помощта на Microsoft Dynamics CRM във фармацевтичните компании :

 • Пази се богата история за взаимодействието с клиентите – улеснява се работата на медицинските представители;
 • Изготвят се динамични и гъвкави справки за отчитане и планиране на дейността ;
 • Предоставя се възможност за въвеждане на данни от мобилни устройства, за планиране на посещения и автоматизирано генериране на отчети.

10.   За компании, с основна дейност производство CRM системата позволява:

 • Провеждането на задълбочен анализ на съответствието  между търсене и предлагане,  с  цел да се разработи правилна производствена тактика;
 • Съпоставяне и анализ на реализираните от маркетинговия екип кампании и постигнатите от търговския екип продажби;
 • Възможност да се автоматизират рутинни задачи като подготовка на оферти, спецификации, договори и др.

11.   За FMCG дистрибутори CRM системата осигурява:

 • Eдновременната работа на голям брой търговски представители в единна база данни с централизирано управление;
 • Оптимизиране на процеса на продажби, чрез съкращаване на времето за реакция на всеки етап – от постъпване на заявка на клиента до извозване на стоките към купувача;
 • Актуална информация в реално време  за степента, в която са постигнати набелязаните търговски цели;
 •  Единна база данни за клиентите на компанията и история на взаимодействието с тях, както и удобна работа с различни целеви групи клиенти;
 • Планиране и прогнозиране на продажбите, мониторинг  на изпълнението на зададените показатели и бюджети, както и генериране на анкети и обобщаване на информацията за целите на анализа.

12.   С помощта на Microsoft Dynamics  CRM  медиите могат да постигнат:

 • Обективен профил на клиентите, за да се постигне максимална полза от взаимодействието на медията с тях и да им се предостави качествена услуга;
 • Изграждане на по-задълбочени отношения с рекламодателите;
 • Планиране и координиране на действията на отделните звена и служители в организацията.

13.   За ИТ компаниите внедряването на CRM система би могло да допринесе за:

 • Установяване на дългосрочни и ползотворни взаимоотношения с всеки от клиентите. Обикновено в работата по проект за даден клиент да участват няколко различни отдела на ИТ компанията – CRM системата спомага за обединението на дейностите на отделните департаменти и служители;
 • Сегментирането и класифицирането на различните типове клиенти;
 • Дефиниране на различни договори за следгаранционно обслужване и проследяването на вложените по тях ресурси;
 • По-добър контрол над търговската дейност и постигнатите резултати.

Още любопитни статии:

10 маркетинг съвета от CRM експертите

Споделете колеги:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *