7 препоръки за успешна подготовка на проект за IT системи за управление на бизнеса по процедура BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП”

Ако предвиждате да внедрявате ERP система, CRM решение или друга ИТ система за управление на бизнеса, то сега е момента да се поинтересувате от възможността за еврофинансиране на проектни предложения, които включват подобни системи. Крайният срок по тази процедура е 15 август 2016г. до 17.30 часа. Очаква се тази процедура да бъде единствена за програмния период 2016-2020г.

Процедурата BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“ по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ е   подходяща за финансиране на проекти за внедряване на управленски софтуерни системи (ERP, CRM, DMS, BI и др.), както и за въвеждане на международно признати стандарти и сертификация (еко и CE маркировка и др).

Ние от ФТС, като дългогодишен партньор на бизнеса и доказан внедрител на специализирани софтуерни системи за управление , разполагаме с опит и ноу-хау  при партньорството с  компании, които кандидатстват по евророграми за финансиране на проекти за внедряване на (ERP/ CRM/ DMS/ BI).  През годините установихме, че колкото по подготвена и информирана е компанията- клиент в процеса на кандидатстване, толкова по- големи са шансовете за успех.  

Ето и нашите 7 препоръки за успешна подготовка на проект за IT системи за управление на бизнеса:

  1. Добрата комуникация между компанията-кандидат, консултантската компания и  компанията -внедрител на ИТ системата за управление, заедно с навременната координация по подготовката на проекта са ключови за успешното му подаване.
  2. Идентифицирайте проблемните отдели/звена във Вашата компания и процесите, които смятате че имат нужда от автоматизиране и оптимизиране (търговска дейност, планиране на производството, оптимизиране на логистичните процеси, проследяване на финансовите потоци, оптимизиране на деловодството и документооборота, анализиране и проследяване на дейността и др.). Поискайте съвет от компания –внедрител на ИТ системи за управление на бизнеса – те могат да Ви предоставят и добри практики при избора и внедряването на подобни системи.
  3. Обсъдете и проверете заедно с компанията –внедрител от какъв тип система точно имате нужда, за да оптимизирате  дейността във Вашата организация (различните типове системи са насочени към оптимизирането на различни процеси).Налични са и различни видове ветикални ИТ решения по индустрии, които са събрали ноу-хау и добри практики от организации подобни на Вашата от цял свят ( примери за подобни вертикални решения по индустрии можете да разгледате тук – http://www.fts.bg/bg/s/ERP-po-industrii/)
  4.  Дефинирайте детайлно необходимите елементи на системата (софтуер, хардуер, услуги по реализация, допълнителни ресурси) и бюджет за реализация на проекта, като задължително съгласувайте формата и реквизитите на офертата(има специфични изисквания по самата процедура, които може да са определящи за успеха на Вашия проект, важно е да сте подготвени за тях).
  5.  Анализирайте с консултанти, които притежават опит в подготовката и реализирането на ИТ проекти по европейските програми, какви са възможностите на Вашата организация този проект да бъде максимално защитен по разглежданата програма. Ние, от ФТС  България, сме реализирали много проекти по европрограмите с доказани консултантски фирми, които можем да ви препоръчаме.
  6.  Направете заедно с консултантите по европейски програми предварителна оценка на възможността за постигане на добър резултат, който да Ви гарантира място в потенциалният списък от бенефициенти. Специалистите в тази област познават начина на оценяване на проектни предложения и могат в относителна точност на база данните, които ще им предоставите да направят реалистична преварителна оценка.
  7.  Сред най-големите предизвикателства са кратките срокове, предвидени за подготовка на проектите по европрограмите. Започнете работа по подготовката на документацията възможно най-скоро, тъй като сроковете са изключително кратки и обикновено в последният момент се подават най – много проектни предложения . Това води до пропуски, които често водят до по- слабто оценяване и отпадане на кандидатите.

 

От ФТС България сме готови да се срещнем с Вас и да Ви помогнем в избора на правилното ИТ решение за Вашия бизнес, както и да предоставим  конкретни съвета и препоръки за навременно кандидатстване и успешно усвояване на финансовите средства по еврофондовете.

За допълнителна информация прочетете тук или се свържете с нас на 02/ 818 36 63 или info.bg@fts-eu.com

 

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *