6 предимства на ERP системата за проектно-ориентирани компании

Не бихте бягали на маратон с обувки с висок ток, нали? 🙂 Разбира се, че не.

Както и не бихте управлявали своя бизнес с неподходящите инструменти. Ако компанията ви се занимава с управление на проекти, е препоръчително да използвате ERP система за проектноориентирани компании, за да разполагате с коректна и актуална информация за още по-добри бизнес решения.

Ето и шест от предимствата на специализираните ERP системи за проектно-ориентирани компании:

1.Повече успешни сделки

Когато организациите могат да посочат кои точно и кой тип проекти са най-печеливши, то  тази информация представлява добра база за оценка на разходите, на ефективното използване на ресурсите.  Това позволява да се фокусирате вурху този тип проекти, които най-добре „пасват“ на набора от умения или експертиза, с които разполагате. А това от своя страна, води до повече успешни сделки.

2. По-ефективно използване на ресурсите

Служителите са най-ценния актив във вашата организация, ето защо бихте искали да сте сигурни, че тези ресурси се използват по-най-ефективния начин. Много по-лесно е, ако можете да разчитате на ясна и актуална информация по кои проекти служителите ви са най-ефективни.

3. По-високи печалби

Днес все повече компании са в пряка конкуренция за по-малко проекти и задачи. Това създава усещането, че предлагането на възможно най-ниската цена е най-важното за спечелването на даден проект., съответно и печалбите се свиват. Залагането на правилните бюджети на даден търг е първата половина от уравнението за добро управление на финансовите резултати. Да разполагате с яснота относно реалните разходи по проекта, резултатите, ефективността на служителите, рисковете и възможностите е от критично значение, за да можете да предложите възможно най-конкуретната цена, която също така няма да доведе до негативни последици върху бюджета ви.

4. По-добро управление на паричните потоци

Отнема по-малко време да получите плащане по проектите, върху които работите, когато използвате ERP система за проектно-ориентирани компании, защото разполагате с вярна и актуална информация за вложените ресурси по проекта и времето да издадете точна и вярна фактура се минимизира.

5. Автоматизирано съответствие

В ERP системата за проектно-ориентирани компании,  разполагате с форми, справки и отчети, които ще ви улеснят и ще систематизират дейността ви.

6. По-добра видимост и контрол

С неструктурирана информация по различните проекти може да ви отнеме дни или дори седмици да съберете необходимите данни за разходи, печалба, план за действие за всеки проект. Това не изключва и изненади по отношение на пропуснати крайни срокове, изразходвани бюджети, преразходи и други, които могат да застрашат успешното приключване на даден проект.

ERP системите за проектно-ориентирани компании предоставят на целия екип цялостен и навременен поглед за статуса на проекта, както и за рисковете и за възможностите по него. Известия напомнят на топмениджмънта и на проджект мениджърите, ако се появи опасност от надвишаване на бюджета или за наближаващи крайни срокове. Тази навременна информация намалява изненадите и позволява на организациите да предприемат проактивни действия, за да разрешат възникнал проблем преди той да даде отражение върху графици, разходи или бюджети.

Още полезни статии:

Deltek Maconomy ERP – какви са ползите през погледа на различните служители?

Споделете с колеги:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *