Препоръки за успешно усвояване на еврофинансиране за ИТ система за управление на бизнеса

Ако проектът Ви за ИТ система е сред одобрените по процедурата BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“ ,  сред най-големите предизвикателства са кратките срокове предвидени за реализирането на проектите по европрограмите.

Истината е, че добрата комуникация между компанията-бенефициент, консултантската компания и компанията, която ще бъде избрана за внедрител на ИТ системата, заедно с навременната координация по отделните етапи от проекта са ключови за успешната му реализация.

От ФТС България ООД, базирайки се на повече от 22 години опит с проекти по внедряването на ИТ системи в компании от различни индустрии, подготвихме няколко конкретни съвета и препоръки какви стъпки да предприемете, за да гарантирате навременно приключване на проекта по внедряване на ИТ система за управление на бизнеса и успешното усвояване на финансовите средства по еврофондовете.

Ако Вашият проект е сред одобрените за еврофинансиране, веднага трябва да стартирате предварителната подготовка на документите за тръжната процедура. Важно е предварително да се обърне внимание на техническите изисквания към системата, както и на методологията на оценка на офертите по търга.

Ето конкретни съвети с какво да започнете, докато очаквате подписването на договора за безвъзмездна помощ:

1.Дефинирайте целите, задачите, обхвата на проекта за внедряване на ИТ решение (ERP, CRM, BI, система за управление на документи и информация). Прецизното предварително планиране ще допринесе за бързото съгласуване и координация на следващите етапи от проекта.

2.Определете екипа от служители във Вашата компания (ръководител проект и ключовите потребители по функционални области – финанси, търговия, производство, логистика и т.н.) за системата.

3.Опишете бизнес процесите в организацията – необходимо е да обмислите дали са необходими реинженеринг на бизнес процесите, промени в организационната структура на компанията, в сегментирането на клиентите и доставчиците, в продуктовата номенклатура, приходно-разходните центрове и т.н.

4.Обсъдете дали се предвижда интеграция на ИТ системата с други системи ( например мобилна система, GPS система, банков интерфейс и др.)

5.Организирайте срещи с компании-внедрители на съответния тип ИТ системи. Можете да заявите и демо-презентации на контролни примери с данни от Вашата организация.

За да ви бъдем максимално полезни, организираме уеб сесия на 15 Февруари 2017г. на тема „Практически съвети за успешно усвояване на еврофинансиране за ИТ система“ с участието на ФТС България и ICG България. Освен полезните препоръки, които ще получите, ще можете да зададете и своите въпроси. Регистрация за уеб сесията можете да направите тук: https://attendee.gotowebinar.com/register/952688723072980995

Ако имате допълнителни въпроси, моля свържете се с нас на тел. 02/ 818 36 63 или пишете на info.bg@fts-eu.com

Един коментар з “Препоръки за успешно усвояване на еврофинансиране за ИТ система за управление на бизнеса

  1. Димитър Сарафов

    Все повече компании се възползват от възможността за финансиране на техните ИТ проекти чрез европейските програми. Програмата за „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“ определено е една много добра възможност, която не трябва да бъде пропускана, стига разбира се компанията да отговаря на критериите за допустимост. Подобна предстояща програма насочена към финансирането и на ИТ проекти за внедряване на ERP, CRM и ECM системи за компаниите в сектора за преработка и производство на хранителни продукти, се очаква да стартира прием през май-юни 2017. Програмата е по Мярка 4.2. “Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”. Трябва да се има в предвид че до края на програмният прозорец 2020 г., не се очаква да има други програми, които да финансират реализацията на такъв тип проекти.
    Много често, бенефициентите подценяват реализацията на един такъв проект улисани в обслужването на съпътстващата документация за отчитане на изпълнението на проекта и изпускат фокуса по същинската реализация и това води до лоши и незадоволителни резултати. Определено посочените в статията съвети могат да бъдат от съществена полза на всяка компания на която и предстои преминаването през този процес.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *