Какви са ползите за различните позиции в компанията, която избира NaviTrans за своя ERP система?

NaviTrans е интегрирано ERP решение за транспортни, спедиторски и логистични компании, разработено от Young and Partners (Белгия), базирано на Microsoft Dynamics NAV. В NaviTrans са събрани над 10 години ноу-хау и опит. С тази система всяка транспортна фирма разполага с необходимия контрол върху бизнес процесите и финансовите си резултати.

 • Калоян, Мениджър продажби

Калоян управлява търговските представители за своя регион и проследява техните действия. Помага им да сключват сделки и понякога сам осъществява продажби. Подобно на търговските представители , Калоян раноти основно в Microsoft Dynamics CRM.

 

 • Разширен модул за тарифи NaviTrans, който успява да се справи и с най-сложните тарифни споразумения.
 • e-NaviTrans Track & Trace, който позволява на клиентите на Калоян да проследяват статуса на своите товари.
 • Интеграцията на Microsoft Dynamics CRM с NaviTrans например, позволява на Калоян  и неговия екип да проследява в CRM системата, ако някой от отдел Обработка на заявки или Планиране е регистрирал оферта за някои от неговите клиенти в системата NaviTrans.

 

 • Силвия, Обработка на заявки

Силвия въвежда заявките за транспорт и подпомага екипа по Продажби. Тя приема заявките директно от клиентите и проверява EDI и eNaviTrans поръчките въведени в системата. Работи в тясна връзка с търговските представители, тъй като тя може би комуникира по-често с клиентите, отколкото те.

 • Гъвкави възможности за въвеждане на заявките в зависимост от различните типове транспорт.
 • Ролево-базирани екрани.
 • Автоматично създаване на движения с графициот по-малките към по-големите складове.
 • Предварителна калкулация на ползите и разходите.
 • Поддържане на справка за предишни цени и инструмент за симулация за по-прецизен подбор на подизпълнители.

 

 • Боян, Отдел планиране

Боян планира всички доставки в региона, за който отговаря. Той внимателно добавя пратки към дадените маршрути и ги разпределя в зависимост от наличните ресурси. Отговаря и за това, всички шофьори да получат правилната информация за изпълнение на техните маршрути.

 • Опции за филтриране и сортиране за подпомагане на сложните задачи по планирането.
 • Планиране на дистрибуцията от карта.
 • Гъвкави екрани за планиране.
 • Оптимизиция на маршрутите по карти.

 

 • Даниел, Диспечер

Даниел следи в реално време изпълнението на маршрутите. Той предвижда възможни отклонения от планирането и разрешава възникнали неочаквани обстоятелства.

Той преразпределя ресурси, за да е сигурно, че всяка задачи ще бъде изпълнена според договореното. Той е в непрекъсната връзка с шофьорите.

 • Проследяване на ниво график в Graphical Plan Board.
 • Монитора за транспортните средства показва къде се намира всяко едно превозно средство на картата, независимо от типа на бордния компютър.
 • Може да комуникира с шофьорите и клиентите.

 

 • Алина, Администрация

Алина събира цялата информация от извършените маршрути, както на хартия, така и въведени през бордните компютри и я проверява за грешки. Тя оперативно приключва всички маршрути и подготвя всички файлове и доставк иза фактуриране.

 • Директна информация от изпълнението на маршрута чрез бордния компютър.
 • Достъп до цялата релевантна информация за маршрута.
 • Автоматично предварително калкулиране на  разходите и услугите.
 • Автоматично създаване на документи за плащане към подизпълнителите.

 

 • Стефан, Мениджър транспортни средства

Стефан трябва да се грижи за това, техниците да са ефективни, обучени и мотивирани. Дейностите по поддръжката, които той планира в NaviTrans, автоматично се отразяват и в графиците за планиране.

 

 • Филип, Счетоводен отдел

Филип работи в Счетоводния отдел. Веднага щом тя получи информация от оперативните отдели, тя трябва да се погрижи всички извършени услуги да се фактурирират правилно и навреме.

 • Процедура за бързо и правилно фактуриране.
 • Автоматизирано фактуриране на смесени доставки.
 • Възможност за отделно фактуриране при събирането на смесени товари.
 • Лесна процедура за междуфирмено фактуриране.

 

 • Деян, Управител

Деян отговаря за всичко и трябва да разполага с актуална и вярна информация за всеки аспект на своя бизнес.

 • Директен достъп до ключова информация с един поглед.
 • Възможност за събиране на цялата информация, която е нужна за вземането на бързи и правилни решения – само в 1 система.
 • Налични инструменти за анализ на печалбата.
 • Богат набор от справки и отчети.

Споделете с колеги:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *