Тенденциите сред адвокатските компании през 2017г. Време ли е за иновации?

За успешната дейност на адвокатските дружества от ключово значение са бизнес процесите, свързани с обслужването на клиентите и с управлението на информация и документи. 

Обикновено основните проблеми, пред които са изправени компаниите, които предоставят юридически услуги са:

  • Лошо управление на документи и информация;
  • Лоша организация при управление на взаимоотношенията с клиенти и контакти;
  • Липсата на стандарти в ежедневните процедури;
  • Липса на база от структурирана информация;
  • Липса на инструменти за управление на проекта;
  • Липса на процедури за договори за управление.

Deltek Maconomy са подготвили подробен доклад за предизвикателствата, пред които са изправени адвокатските дружества през 2017г.

Най-важните, които можем да откроим са :

  • За да са достатъчно конкурентни, компаниите трябва стриктно да управляват разходите по всеки проект и много внимателно да използват наличните ресурси – за тази цел е време за въвеждането на иновативни системи за управление;
  •  От особена важност е ефективното лидерство – трябва да има яснота каква е стратегията на компанията
  • Основните причини, поради които  адвокатските компании да не предоставят допълнителни услуги на своите клиенти са – партньорите се противопоставят на промяната, клиентите не са достатъчно взискателни, липса на време или ресурси и др.

Ако желаете да изтеглите целият доклад, моля попълнете регистрационнта форма тук

Системата за управление на бизнеса Deltek Maconomy Law Solution е разработена специално за компании, които предоставят професионални услуги в областта на правното консултиране и предоставя възможност на юридическите компании да оптимизират работата с клиенти, контрола и управлението на проекти, дела и задачи, да планират максимално ефективно наличните ресурси и да управляват финансовите потоци в една ERP система.

Решението M-Files позволява да се организира достъп до системата от всяко едно устройство, разрешава проблемите със съхраняването на документите, работата с последна версия на документи и договори, търсенето и съвместната работа с документи, дори автоматизира процеса по съгласуване в адовкатските кантори.

BI инструмента Power BI помага да се анализират ключови показатели, които да от своя страна да послужат за изготването на прогнози и тенденции.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *