Ден: 09.07.2019

Кога е време да смените ERP системата си?

Кога е време да смените ERP системата си?

Остарелите ERP системи често не могат да отговорят на новите изисквания на бизнес средата и на конкретните цели на самата организация, което налага промяна. С модернизирането на бизнес процесите си дадена компания, може да реши да потърси и по -ефективни…